Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Distanční úkoly pro 6.A

Rozvrh pro on-line výuku od 4. 1. 2021

6.A 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí M Aj Z/Rv    
Úterý Čj Fy D  
Čtvrtek M Aj      
Pátek Hv/Pč Ov/Vv Čj    

Matematika

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Vyřešte úlohy v souboru M6 040121

M6 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M6 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

M6 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

M6 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

M6 150221

Fyzika

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Přečtěte si v učebnici stránky 74 – 77 a odpověz na otázky 1 – 5 na stránce 77.  

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F6 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

F6 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

F6 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

F6 150221

Anglický jazyk

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

AJ-6tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 6- 11.-14.1.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

AJ- 6tr- 18.-24.1.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

AJ- 6tr- 25.-31.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

AJ-6.tr.-15.-21.2.2021

Český jazyk

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice2,11.1.21

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice18.1.21

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice 25.1.21

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

CJ-6,ML,L,15.2.2021

Přírodopis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Semenné rostliny   

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Semenné rostliny. 

190 Semenne rostliny    

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Jehličnany (strany: 92 - 100 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 92 - 100.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Jehličnany.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 100 v učebnici.

200 Jehlicnany   

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

220 Listnate stromy a kere

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

6.tr. Prirodopis - Pryskyrnikovite       

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

6.A Prirodopis - 224 Ruzovite                               

Občanská výchova

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

Mravnost a moralka 6.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

6A OV

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Obcanska vychova 6.A

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 6.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 6.A

Zeměpis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Zemepis - 6.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 6.A (11.1.-15.1)

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Zemepis 6.A (18.11.-22.1.)

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

ZEMEPIS - 6. trida (25.1.-29.1.)

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Zemepis 6.A (15.2.-19.2.)

Rodinná výchova

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

RV - 6. tr- (11.1.-15.1)

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Návykové_látky - RV 6.A

Dějepis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Mezopotámie

Přečtěte si učebnici na straně 36 - 38. A písemně odpovězte na otázky na straně 36 a 38 dole. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Asýrie a Babylonie

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 41. A písemně odpovězte na otázky na straně 41. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Kultura ve starověké Mezopotámii

Přečtěte si učebnici na straně 42 - 45. A písemně odpovězte na otázky na následující otázky: Z čeho obyvatelé Mezopotámie stavěli obydlí? Vysvětlete pojmy: polyteismus; zikkurat; Babylonská věž; mina; glazura. Jaké dva významné vynálezy pocházejí z Mezopotámie? Odevzdejte nejpozději do 24. 1. 2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Přední východ - Persie

Přečtěte si učebnici na straně 46 - 47. A písemně odpovězte na otázky na straně 47. Odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Egypt

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 50. A písemně odpovězte na otázky na straně 50. Odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021

Hudební výchova
Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021
HV 6. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021
Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021
 
Pracovní činnosti
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021
 
Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021
 
Tělesná výchova

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

3D 

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (sturčná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

   https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Příprava tv

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

příprava tv basketbal driblink

 

 Anglický jazyk - konverzace - paní učitelka Mottlová

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

6A AJ KONVERZACE

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

AJ - KONVERZACE 6.A

Distanční úkoly pro 7.A

Rozvrh pro on-line výuku od 4. 1. 2021

7.A. 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí   M Aj D-VP  
Úterý Fy Čj/Vv D Ov  
Čtvrtek M Aj    
Pátek Nj Čj Z Hv/Pč  

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

První čeští králové

Přečtěte si učebnici na straně 48 - 49. A písemně odpovězte na otázky na straně 49. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Svatá říše římská, Francie a Anglie

Přečtěte si učebnici na straně 61 - 63. A písemně odpovězte na otázky na straně 61 a 63. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Papežství a církev

Přečtěte si učebnici na straně 64 - 65. A písemně odpovězte na otázky na straně 65. Odevzdejte nejpozději do 24. 1. 2021.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Východní a Střední Evropa

Přečtěte si učebnici na straně 66 - 67. A písemně odpovězte na otázky na straně 67. Odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Poslední Přemyslovci

Přečtěte si učebnici na straně 69 - 73. A písemně odpovězte na otázky na straně 73. Odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

Mravnost a moralka 7.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

7A OV

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Obcanska vychova 7.A

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 7.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 7.A

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Podívejte se na video o číslech opačných, např. https://www.youtube.com/watch?v=Un9IumdPMMw&ab_channel=KhanAcademyCzech

Vyrobte si z kartónu nebo čtvrtky oboustranné pravítko podle vzoru, který máte  na Skype.

Vyřešte úlohy v souboru M7 040121.

M7 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M7110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

M7 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

M7 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

M7 150221

Fyzika
Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Vyřešte úlohy v souboru F7 040121. Všechny informace, potřebné k řešení, najdeš v učebnici.

F7 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F7 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

F7 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

F7 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

F7 150221

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-7,Mluvnice1,21,4.1.21 (1)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-7,Mluvnice 11.1.21

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

CJ-7,Mluvnice 18.1.21

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

CJ-7,Mluvnice 25.1.21

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

CJ-7,Ml,L,15.2.2021

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 7. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 7. A. pracovni list + text

PC 7. A. ukol

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Hv 7. A.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

HV 7. A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

HV 7. A

Pracovní činnosti

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

PC 7. A.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

PC 7. A.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

PC 7. A

Dějepis - paní učitelka Faustová

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

D-VP 7. A.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

D-VP 7. A.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

D_VP 7. A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

D-VP 7. A

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis - 7.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 7.A (11.1.-15.1.)

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Zemepis 7.A (18.1.-22.1.)

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

ZEMEPIS - 7. trida (25.1.-29.1.)

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Zemepis 7.A (15.2.-19.2.)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz brouci.

150 - Hmyz brouci

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Hmyz motýli (strany: 65 - 69 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 65 - 69.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz motýli.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 69 v učebnici.                                                                                    

160+-+Hmyz+motýli

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

200 - Strunatci - uvod

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

7.tr. Prirodopis - Strunatci - Plastenci

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

7.A Prirodopis 203 - Strunatci - Obratlovci

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Aj-7tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 7- 11.-14.1.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

AJ- 7tr- 18.-24.1.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

AJ- 7tr- 25.-31.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

AJ-7.tr- 15.-21.2.

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

7.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

7.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

7.rocnik_distancni_ukoly_22.1.2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

7.rocnik 29.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

7.rocnik_distancni_ukoly_19.2.2021

Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (sturčná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

   https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Příprava tv

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

příprava tv basketbal driblink

 

Distanční úkoly pro 8.A

Rozvrh on-line výuky od 4. 1. 2021

8. A 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí   Hv/Pč M Aj  
Úterý Ch Fy Čj D/Vv
Čtvrtek   IKT/Es M Aj  
Pátek Čj Nj Rv/Ov Z  

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Pokračujeme s Pythagorovou větou. Vyřešte úlohy v souboru M8 040121, strana 11.

M8 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M8 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

M8 170121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

M8 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

M8 150221

Fyzika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Přečtěte si v učebnici kapitolu od stránky 50. Udělejte si výpisky.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F8 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

F8 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

F8 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

F8 150221

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-8,Mluvnice1,21,4.1.21 (2)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-8,Mluvnice11.1.2021

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

CJ-8,Mluvnice18.1.2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

CJ-8,Mluvnice 25.1.2021

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

CJ-8,ML,L,15.2.2021

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

DEJ-8,1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

DEJ-8,2,11.1.21

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

DEJ-8,18.1.21

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

DEJ.-8, 25.1.2021

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

DEJ-8.A, 15.2.2021

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

8.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

8.rocnik_distancni_ukoly_22.1.2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

8.rocnik 29.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

8.rocnik_distancni_ukoly_19.2.2021

Chemie

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z prezentace Periodická soustava prvků.

117 - Periodicka soustava prvku

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

                Vodík (strany: 48 - 49 v učebnici)

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Vodík.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,3 ze strany 48 v učebnici).

122 - Nekovy - Vodik H

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

270 - Alkalicke kovy

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

8.tr.Chemie - Kovy alkalickych zemin

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

8. A Chemie 126- Prvky 14. skupiny

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

AJ-8tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 8- 11.-14.1.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

AJ- 8tr- 18.-24.1.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

AJ- 8.tr- 25.-31.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

AJ-8tr- 15.-21.2.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze si otevřete pracovní list a vypracujte cvičení. Není nutné si pracovní list tisknout a psát přímo do něj, stačí otázky vypracovat do sešitu a hotové otázky mi odeslat nejpozději do příštího týdne.

OV 8. A 4.1. 21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8A OV

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Obcanska vychova 8.A

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 8.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 8.A

Rodinná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Vypracujte svůj denní režim (zjednodušeně popište v časových úsecích, jak probíhá váš den, čemu se věnujete, co děláte ..). Pro lepší přehlednost můžete využít funkci tabulky. (Např. 8.00 vstávání, 8:05 ranní hygiena, 8:15 snídaně …)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8A RV

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Rodinna vychova 8.A

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

RODINNA VYCHOVA 8.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

RODINNA VYCHOVA 8.A

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis 8.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 8.A (11.1-15.1.)

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Zemepis 8.A (18.1-22.1.)

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

ZEMEPIS - 8. trida (25.1.-29.1)

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Zemepis 8.A (15.2.-19.2.)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Trávící soustava I.

Přečtěte si učebnici na straně 37 - 39. A písemně odpovězte na následující otázky: Jakými dvěma způsoby se zpracovává potrava?; Z jakých tří částí se skládají zuby?; Jak se jmenuje nejtvrdší látka v těle a kde ji najdeme?; Kolik zubů má trvalý chrup dospělého a kolik dočasný chrup dětí?; Jak se do úst dostane enzym ptyalin a k čemu slouží?; Jaké 2 funkce má žaludek?; K čemu v žaludku slouží pepsin a kyselina chlorovodíková?; Co je to trávenina a kam jde ze žaludku?

Odpovědi odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Trávící soustava II.

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 40. A písemně odpovězte na následující otázky: Kde probíhá rozhodující část trávení a vstřebávání živin do těla?; Co je to dvanáctník?; Jaké žlázy ústí do dvanáctníku?; Jak pomáhá žluč v trávení tuků?; Co je největší žlázou v lidském těle?; K čemu slouží žlučník?; Jmenujte tři věci, ke kterým slouží játra.; Co játra zásadně poškozuje?; Co jsou to klky a k čemu slouží?; Co je to peristaltika?; Kde se vstřebává voda?; V čem je nebezpečný průjem?

Odpovědi odevzdejte do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Vylučovací soustava 

Přečtěte si učebnici na straně 44 - 45. A písemně odpovězte na následující otázky: Co je hlavním vylučovacím ústrojím?; Jaké složení v porovnání s krevní plazmou má primární moč?; Co se z primární moči ještě vstřebá do těla?; Popište cestu moči z ledvinové pánvičky ven z těla.; Kolik definitivní moči se u dospělého během dne asi vytvoří?; Napište nejméně dva způsoby, jak může dojít k poškození ledvin?

Odpovědi odevzdejte do 24. 1. 2021.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Kožní soustava

Přečtěte si učebnici na straně 45 - 46. A písemně odpovězte na následující otázky: Před jakými třemi typy nepříznivých vlivů nás chrání kůže?; Na jakých třech základních procesech se kůže podílí?; Jaké informace o vnějším prostředí nám kůže zprostředkovává (5)?; Z jakých vrstev se kůže skládá?; Vysvětlete pojmy: akné, daktyloskopie, mozol.;  Čím je tvořena pokožka?; K čemu slouží pocení a kolik toho pocením během 24 hodin průměrně ztratíme?; Co nás chrání při opalování?

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Centrální nervová soustava (CNS)

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 51. A písemně odpovězte na následující otázky: Z čeho se skládá CNS?; Kde je uložena mícha?; Co je důsledkem porušení nervových spojení míchy?; Co je funkcí míchy?; Jaké rozlišujeme části mozku?; Co v mozku probíhá a co je zde uloženo?; K čemu slouží mozkové pleny?; Ke každé části mozku uveďte jednu podstatnou informaci.; Co především poškazuje mozkové buňky? (3 příklady)

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 8. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 8. A. pracovni list

HV 8. A. text

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

HV 8. A.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

HV 9. A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

HV 8. A

 

Pracovní činnosti
Úkoly 4.1. - 10.1.2021
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021
 
Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (sturčná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

   https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Příprava tv

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

příprava tv basketbal driblink

Distanční úkoly pro 9.A

Rozvrh on-line výuky od 4. 1. 2021

9.A. 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí Aj Z Hv/Pč M  
Úterý   Rv/Ov Čj/Vv Fy D
Čtvrtek Aj Ch M  
Pátek     Nj Čj IKT

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Počátek 2. světové války

Přečtěte si učebnici na straně 38 - 40 a písemně odpovězte na otázky na straně 40. Dále odpověz na otázky: Kdy začala II. světová válka?; Co to byla politika appeasementu?; Kdo byl popraven během tzv. Katyňského masakru? Odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Západní tažení

Přečtěte si učebnici na straně 41 - 42 a písemně odpovězte na otázky na straně 42. Odevzdejte do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 28. 1. 2021

Útok na SSSR

Přečtěte si učebnici na straně 43 - 44 a písemně odpovězte na otázky na straně 44. Odevzdejte do 28. 1. 2021.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Přečtěte si učebnici na straně 45 - 46 a písemně odpovězte na otázky na straně 46. Odevzdejte do 21. 2. 2021.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze máte připravený pracovní list, otevřete si jej, projděte zápisky a písemně vypracujte otázky, které mi nejpozději do příštího týdne odešlete. Odpovědi na všechny otázky najdete v textu.

SOUSTAVA SOUDU 9.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9A OV

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Obcanska vychova 9.A

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 9.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

OBCANSKA VYCHOVA 9.A

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-9,Mluvnice1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-9,Mluvnice,11.1.2021

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

CJ-9,Mluvnice,18.1.2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

CJ-9,Mluvnice,25.1.2021

Úkoly od 15. 2. od 21. 2. 2021

CJ-9,ML.L,15.2.2021

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Začínáme se slovními úlohami o pohybu. Podívejte se na video, např. https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY&ab_channel=matematikaCZ . Konkrétní příklady dostanete na Skypu před hodinou.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M9 110121

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

M9 180121

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

M9 250121

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

M9 150221

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 9. A - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 9. A. hudebni obdobi

HV 9. A. text k doplneni

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

HV 9. A.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

HV 9. A

 

Pracovní činnosti

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

PC 9.A. pololetni prace

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

PC 9. A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

PC 8. +9. A

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis 9.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 9.A (11.1-15.1)

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Zemepis 9.A (18.1.-22.1.)

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

ZEMEPIS - 9. trida (25.1.-29.1)

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Zemepis 9.A (15.2.-19.2.)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 17.1.2021

Fosforečnany křemičitany (strany: 37 - 42 v učebnici)

               Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu37 - 42.

               Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Fosforečnany křemičitany.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,3 ze strany 42 v učebnici).

               Práci máte na dva týdny.

210 - fosforecnany, kremicitany

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

220 - organolity

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

9.tr Prirodopis - Petrologie - uvod

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

9.A Prirodopis 240 - usazene horniny

Fyzika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v kapalinách.

Vedeni proudu v kapalinach

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Vedení el. proudu v plynech (strany: 55 - 59 v učebnici)

                Z učebnice fyziky přečtěte stranu 55 - 59.

                Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v plynech.

 3.2

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Udělat výpisky z přiloženého listu.
Přečíst v učebnici fyziky str. 60 - 64.
Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021
 
Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021
 
Fyziku 9.A - Udělejte výpisky z přiloženého listu.
                       Přečtěte kapitolu v knize Fyziky(STÍN, ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE)
 

Chemie

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Kyslíkaté deriváty-karboxylové kyseliny.

150 - Kyslikate derivaty - karboxylove kyseliny

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Soli karboxylových kyselin(strany: 66 v učebnici).

              Z učebnice chemie přečtěte stranu 66.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Soli karboxylových kyselin.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku: K čemu se používá octan hlinitý?

160 - Soli karboxylovych kyselin

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Udělat výpisky ze strany 67 v učebnici
Estery karboxylových kyselin.
Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021
 
Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021
 

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

AJ-9tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ-9- 11.1.-14.1.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

AJ-9tr- 18.-24.1.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

AJ-9tr- 25.-31.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

AJ-9.tr-15.-21.2.

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

9.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

9.rocnik_distancni_ukoly_22.1.2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

9.rocnik 29.1.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

9.rocnik_distancni_ukoly_19.2.2021

Rodinná výchova

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9A RV

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

RODINNA VYCHOVA 9.A

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

RODINNA VYCHOVA 9.A

Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (sturčná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

   https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Příprava tv

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

příprava tv basketbal driblink

 

Hudební výchova, Pracovní činnosti 1. stupeň - distanční úkoly

3. A

Hudební výchova

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

HV 3. A

Pracovní činnosti

PC 3. A

5.A

Hudební výchova

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

HV 5. A