Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Rozvrh pro prezenční i online výuku od 10. 5. 2021

Distanční výuka - úkoly pro 7.A

Nové úkoly budou vloženy 23. 5. 2021

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021
Podívejte se na video o číslech opačných, např. https://www.youtube.com/watch?v=Un9IumdPMMw&ab_channel=KhanAcademyCzech

Vyrobte si z kartónu nebo čtvrtky oboustranné pravítko podle vzoru, který máte  na Skype.

Vyřešte úlohy v souboru M7 040121.

 • M7

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • M7

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • M7

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • M7

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • M7

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • M7

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • M7

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

 • M7

  Úkoly od 10. 5. do 16. 5. 2021

Český jazyk

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 15 3. do 21. 3. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 19. 4. do 2.5. 2021

 • CJ-7,Ml

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Anglický jazyk

 • AJ 7. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

 • AJ 7. A

  Úkoly od 10. 5. do 23 5. 2021

Německý jazyk

 • NJ 7. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021

 • NJ 7. A

  Úkoly od 10. 5. do 16. 5. 2021

Fyzika

 • F7 040121

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021  | Vyřešte úlohy v souboru F7 040121. Všechny informace, potřebné k řešení, najdeš v učebnici.

 • F7

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • F7

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • F7

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • F7

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • F7

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • F7

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • F7

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

 • F7

  Úkoly od 10. 5. do 16. 5. 2021

Přírodopis

 • 150 - Hmyz brouci

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz brouci.

Hmyz motýli (strany: 65 - 69 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 65 - 69.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz motýli.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 69 v učebnici.    

Dějepis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

První čeští králové

Přečtěte si učebnici na straně 48 - 49. A písemně odpovězte na otázky na straně 49. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Svatá říše římská, Francie a Anglie

Přečtěte si učebnici na straně 61 - 63. A písemně odpovězte na otázky na straně 61 a 63. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Papežství a církev

Přečtěte si učebnici na straně 64 - 65. A písemně odpovězte na otázky na straně 65. Odevzdejte nejpozději do 24. 1. 2021.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Východní a Střední Evropa

Přečtěte si učebnici na straně 66 - 67. A písemně odpovězte na otázky na straně 67. Odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Poslední Přemyslovci

Přečtěte si učebnici na straně 69 - 73. A písemně odpovězte na otázky na straně 73. Odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021.

Úkoly od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Nástup Lucemburků

Přečtěte si učebnici na straně 74 - 79. A písemně odpovězte na otázky na straně 79. Odevzdejte nejpozději do 28. 2. 2021.

Úkoly od 1. 3. do 14. 3. 2021

Husitství

Přečtěte si učebnici na straně 80 - 84. A písemně odpovězte na otázky na straně 84. Odevzdejte nejpozději do 14. 3. 2021.

Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Přečtěte si učebnici na straně 85 - 88. A písemně odpovězte na otázky 1-5 na straně 88. Odevzdejte nejpozději do 21. 3. 2021.

Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

Jagellonci, Osmanská říše

Přečtěte si učebnici na straně 87 - 89. A písemně odpovězte na otázky 6 a 7 na straně 88 a na všechny otázky na straně straně 89. Odevzdejte nejpozději do 28. 3. 2021.

Výuka dějepisu dne 23.3.2021 odpadá. Úkoly na velikonoční týden budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2021.

Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

Jagellonci, Osmanská říše

Přečtěte si učebnici na straně 87 - 89. A písemně odpovězte na otázky 6 a 7 na straně 88 a na všechny otázky na straně straně 89. Odevzdejte nejpozději do 4. 4. 2021.

Úkoly od 4. 4. do 11. 4. 2021

Jižní Evropa

Přečtěte si učebnici na straně 90.  Písemně odpovězte na otázky na straně 90. Odevzdejte nejpozději do 11. 4. 2021.

Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

Objevné plavby

Přečtěte si učebnici na straně 91-93.  Písemně odpovězte na otázky na straně 93. Odevzdejte nejpozději do 25. 4. 2021.

Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

Společnost v raném novověku

Přečtěte si učebnici na straně 99-100.  Písemně odpovězte na otázky na straně 100. Odevzdejte nejpozději do 2. 5. 2021.

Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Reformace

Přečtěte si učebnici na straně 101-105.  Písemně odpovězte na otázky na straně 105. Odevzdejte nejpozději do 16. 5. 2021.

Zeměpis

Pracovní činnosti

 • PC 7. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • PC 7. A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Hudební výchova

HV 7. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

 • HV 7. A

  Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • HV 7. A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Tělesná výchova

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://tinyurl.com/y9onf6rc

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 
Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (stručná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

 https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

 • TV 7. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

 • TV 7. A

  Úkoly od 26. 4. do 16. 5. 2021

Občanská výchova

 • Mravnost a moralka 7.A OV

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

 • 7A OV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Dějepis - pí uč. Faustová