Omluvenky a ostatní záležitosti, prosím, volejte na:
+420 731 659 575

PLÁN AKCÍ

AKCE MŠ – LOUČNÁ

ŘÍJEN 2020

Téma, na které se mohou děti těšit:

  • Zeleninou ovocem, předcházíme nemocem
  • Skřítek šišku nese, sbírá plody v lese
  • Slunce, vítr, déšť jak se oblékneš?
  • Draci z výšky ohlásí, jaké je dnes počasí

Cíl: rozvoj smyslového vnímání, představivosti, fantazie, paměti a pozornosti

 Cvičení ve sportovní hale - dočasně zrušeno

Třída Soviček a vybrané děti ze třídy Veverek

S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití

Cíl: optimální rozvoj tělesné, psychické asociální stránky dítěte

  1. – 9. 10. Vitamínový týden – prosíme o donesení různého ovoce a zeleniny

Cíl: rozvoj smyslových orgánů                                                                              

Saunování v MŠ podle počasí

Cíl – zdravý životní styl, otužování, prevence nemocí

Knihovna Lom -  ZRUŠENO

Pro děti bude připravený naučný program

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti a kladného vztahu ke knihám

  1. 10. Muzikoterapie - ZRUŠENO

Cíl: rozvoj rytmizace, seznámení se s netradičními hudebními nástroji    

  1. 10. Za brankou je drak  - divadelní představení - ZRUŠENO

Cíl: kulturní prožitek, probuzení zájmu o divadelní představení

26. 10. - 30. 10  Koronavirové prázdniny - Mš Loučná i Mš Lom budou uzavřeny 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcíchMŠ Loučnámůže být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zslom.cz) či na webu města Lom.

AKTUALITY

Žádost o ošetřovné při uzavření mateřské školy

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že byla dnešním dnem do 1. listopadu 2020 uzavřena MŠ Loučná,…

Celý článek

Uzavření MŠ Loučná

Vážení zákonní zástupci, dnes odpoledne jsem byl informován, že se nemoc Covid - 19 v jednom případě…

Celý článek

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ K VLÁDNÍMU NAŘÍZENÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLA

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ K VLÁDNÍMU NAŘÍZENÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLA   KRIZOVÁ OPATŘENÍ, KTERÁ VLÁDA SCHVÁLILA Z DŮVODU OHROŽENÍ ZDRAVÍ V SOUVISLOSTI…

Celý článek

O ŠKOLCE

Mateřská škola v Loučné je odloučeným pracovištěm MŠ v Lomu. Budova se nachází přímo u hlavní komunikace, patří k ní velká zahrada vhodná terénem k celoročnímu sportování a hrám. Je vybavena pískovištěm, dřevěným programem pro pohybové dovednosti dětí, je zde zahradní altán na uskladnění hraček a sportovního náčiní pro dětské vyžití. Školní zahradu využíváme po celý rok k pobytům venku, sportování a společnému posezení s rodiči.

V blízkosti MŠ jsou louky, les a potok, které jsou hlavním zdrojem pro uskutečňování vzdělávacího programu. Dětem zde nabízíme saunování, které výrazně přispívá k otužování a snižování nemocnosti dětí. Budova je patrová, v přízemí se nachází sauna, sprchy, bazén, umývárna a WC dětí, dále šatna dětí, samostatná šatna a hygien. zařízení zaměstnanců, kabinet Vv, Tv, Rv a dvě třídy. V 1.patře je třída, jídelna a kuchyňka. Ve 2.podlaží jsou tři dětské ložnice a tři komory, které slouží jako sklady pomůcek a místnost s dvěma dětskými záchodky a umyvadly.

ORGANIZACE DNE

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 –8:30Volně spontánní zájmové aktivity
8:30 –8:45Jazykové chvilky, komunikativní kruh
8:45- 9:00Ranní cvičení, hygiena
9:00 -9:15 Dopolední svačina
9:15 -11:30 Řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.- dle ŠVP, osobní hygiena
11:30 -12:20Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě z MŠ
12:20 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti - individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:15Odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, odchody dětí od 14:30 do 16:00 domů.

KONTAKTY

ADRESA

Mateřská škola Lom - Loučná
Podkrušnohorská 82
435 11 Lom

VEDOUCÍ MŠ

Kateřina Zpěváčková
ms.lom-loucna@seznam.cz
+420 731 659 575

ŠKOLNICE

Ivana Jánošíková
+420 476 744 172

"SOVIČKY"

třídní učitelka

Kateřina Chalupná

 

"VEVERKY"

třídní učitelky

Hana Muráriková

Kateřina Zpěváčková

 

"MYŠKY"

třídní učitelka

Helena Schöfflová

NAPIŠTE NÁM

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.