Vstup do budovy školy: 7:40 hod.

SUPLOVÁNÍ

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

OMLUVENKY

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ZPRÁVY
Z ŘEDITELNY

Seznam přijatých dětí dle přiděleného registračního čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

AKTUALITY

Ve škole jsme si naplánovali dlouhodobější projekt zaměřený na  Boženu Němcovou a její díla, především Babička a…

V KOLIK ZVONÍ?

1. hodina8:00-8:45
2. hodina8:55-9:40
3. hodina10:00-10:45
4. hodina10:55-11:40
5. hodina11:50-12:35
6. hodina12:45-13:30
7. hodina13:35-14:20
8. hodina14:25-15:10

Rozvrh hodin

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z bezpečnostních důvodů vstoupila od 28. dubna 2016 v platnost
nová pravidla pro vstup do budovy školy!

V případě jednání s vedením školy je nutné se ohlásit předem
na zs.lom@seznam.cz, +420 731 505 645 nebo písemně v žákovské knížce.

 • 1
  Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Výjimky schvaluje vedení školy.
 • 2
  Zákonní zástupci vstupují do školy po předem domluvené schůzce s vyučujícím, který o tom informuje vedení školy.
 • 3
  V případě, že si zákonný zástupce chce vyzvednout své dítě v době výuky, čeká ve vestibulu školy. Takové dítě je doprovázeno svým spolužákem. Zákonný zástupce potvrdí převzetí dítěte svým podpisem do třídní knihy, kterou přináší třídní služba.
 • 4
  V době výuky je budova školy uzavřena. Vstup pouze v odůvodněných případech.
 • 5
  Pokud chce zákonný zástupce navštívit konkrétní vyučovací hodinu, domlouvá se s vyučujícím daného předmětu. Ten informuje vedení školy.
 • 6
  Stravné hradí žáci u vedoucí školní jídelny, která vydává pokladní doklad, na kterém jsou vypsány všechny důležité informace.
 • 7
  Do kantýny školy mají přístup pouze žáci školy.
 • 8
  Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školním klubu (bez poplatku) nebo mimo budovu školy. Na odpolední vyučování jsou žáci vpouštěni ve 13:10 hodin.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

KONTAKTY ŠKOLY

ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

ŘEDITEL

Mgr. Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Ředitel školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Ing. Lenka Říhová
Zástupce ředitele školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

HOSPODÁŘKA

Tereza Zajícová
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405

EKONOMKA

Ing. Petra Prosná
ekonom@zsmslom.cz