Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Distanční úkoly pro 6.A

Rozvrh pro on-line výuku od 19. 10. 2020

  8.30 - 8.50 9.05 - 9.25 9.40 - 10.00 10.15 - 10.35 10.50 - 11.10
6.A          
Pondělí M Aj Z/Rv    
Úterý Čj Fy D  
Čtvrtek M Aj      
Pátek   Ov Čj    

Matematika

Úkoly od 12. - 18. 10. 2020

Vypočítejte úlohy 7-10 v souboru M6 13102020. Výsledek vyfoť a pošli mi e-mailem (lenka.osek@gmail.com).

M6 13102020      

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

 • Půjč si od tatínka nebo od maminky metr a změř doma pět jakýchkoli předmětů, například délku lžíce, šířku kuchyňského stolu, rozměry televize, šířku dveří, rozměry tvého telefonu, nebo cokoli jiného. Zapiš získaný údaj a to, cos měřil v metrech, převeď na centrimetry a naopak. Zápis udělej do sešitu například takto: Délka lžíce je 18 cm = 0,18 m, nebo Délka stolu je 1,2 m = 120 cm.
 • Vypočítej druhou stránku příkladů z minulého týdne v souboru M6 13102020.

Fyzika

Úkoly od 12. - 18. 10. 2020

Přečtěte si v učebnici stránky 20-23 a odpovězte písemně do sešitu na první tři otázky na straně 23. Pokud se vám podaří vyřešit ještě jinou otázku, dostanete bod navíc (připomínám že za 5 bodů je jednička za práci v hodině, která se může moc hodit ...). Výsledek vyfoť a pošli mi e-mailem. (lenka.osek@gmail.com).

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Přečtěte si v učebnici stránky 24-27 a udělej si výpisky do sešitu. Na youtube (nebo jinde si najděte jakékoli video o měření síly a podívejte se na něj. Pak do sešitu odpovězte na otázky 1-4 na straně 27. Výsledek vyfoťte a spolu s vašimi ofocenými výpisky mi je pošlete. Kdo má rád pokusy a najde doma nějakou pružinu, může si měření síly vyzkoušet a poslat mi fotku nebo video ze svého pokusu.

Anglický jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

6tr-Aj-uk.19.-23.

Český jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

CJ -6, 19.10.

Přírodopis

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Řasy(strany: 78 - 80 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Mnohobuněčné zelené řasy ".

              - Odpovědi na otázky na otázky č. 5–8 ze strany 80 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané hoďte do schránky školy.

Mnohobunecne zelene rasy

Občanská výchova

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

V učebnici si pročtěte strany 95 a 96, napiš, jaké druhy alternativních škol jsou v ČR a jednu z nich stručně charakterizuj. Cvičení vypracujte buď do sešitu a vyfocené mi zašlete na emailovou adresu, popřípadě vypracujte na papír a odevzdejte do školní schránky nejpozději do 25. 10.

Zeměpis

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Zemepis - 6.A (dist.vyuka)

Rodinná výchova

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

RV - 6.A (dist.vyuka)

Dějepis

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Následující úkoly budete vypracovávat buď do sešitu (pokud máte možnost vyfotit výsledek vaší práce a zaslat mi ho přes skype nebo emailem) nebo na papír (ten podepsaný vhodíte do schránky na škole). 

Přečtěte si učebnici na straně 11 - 13. Překreslete si obrázek číslo 4 ze strany 11. A písemně odpovězte na otázky na straně 13. Odevzdejte nejpozději do 25. 10. 2020.

Distanční úkoly pro 7.A

Rozvrh pro on-line výuku od 19. 10. 2020

7.A. 8.30 - 8.50 9.05 - 9.25 9.40 - 10.00 10.15 - 10.35 10.50 - 11.10
Pondělí   M Aj    
Úterý Fy Čj D Ov  
Čtvrtek M Aj    
Pátek Nj Čj Z    

Dějepis

Následující úkoly budete vypracovávat buď do sešitu (pokud máte možnost vyfotit výsledek vaší práce a zaslat mi ho přes skype nebo emailem) nebo na papír (ten podepsaný vhodíte do schránky na škole). 

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Přečtěte si učebnici na straně 14. Vypracujte na samostatný list odpovědi na otázky 1-4 na straně 14.

Úkoly od 19. do 25. 10 2020

Přečtěte si učebnici na straně 15 - 18. A písemně odpovězte na otázky na straně 18. Odevzdejte nejpozději do 25. 10. 2020.

Občanská výchova

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Vypracujte pracovní list (většina z vás ho obdržela již v pátek ve škole). Pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, vypracujte jednotlivá cvičení do sešitu, popřípadě po předchozí domluvě vám vytištěný list mohu předat ve škole.

Hotový pracovní list budete odevzdávat v době prezenční výuky vaší třídy, tj. 19. 10. 2020. Pracovní list si společně zkontrolujeme a probereme.

OV- PRAC. LIST DISTANCNI VYUKA 7.A

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Vypracujte přiložený pracovní list, hotový ho nejpozději do 25. 10. odevzdejte buď elektronicky (zasláním na emailovou adresu) nebo do školní schránky. Stále platí, že pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, mohu ho vytisknout a předat u školy po předchozí domluvě.

OBCANSKA VYCHOVA 7. A

Matematika

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Matematika: vyřešte příklady ze souboru M7 12102020

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Vyřeš příklady v souboru M7 18102020. U příkladu 10 doporučuji rozšířit zlomky tak, aby měly ve jmenovateli  číslo 60 (protože hodina má 60 minut), u příkladu  11 totéž, ale se jmenovatelem 100 (protože metr má 100 cm); číslo, které vám vyjde v čitateli, je pak počet minut, nebo centimetrů, které máme zjistit.

M7 18102020

Fyzika
Úkoly od 12.10. do 18.10.2020
Fyzika: přečtěte si v učebnici stránky 31-38, udělejte si výpisky a vyřešte  úlohy v souboru F7-1 12102020 a
F7-2 12102020.

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Přečtěte si ještě jednou stránky 31-38 a vyřešte úlohy na straně 38 a 39.

Český jazyk

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

MLUVNICE  - procvičovat pravopis na www.skolakov.eu (vyjmenovaná slova 4. třída), www.skolaposkole.cz, www.umimecesky.cz (shoda PO s PŘ, druh přísudku)

písemně do sešitu na domácí úkoly: učebnice Hravá čeština– str. 99, cvičení 7,8, str. 100, cv. 12,13

LITERATURA- na www.ctedu.cz zhlédnout Ezopovy bajky (6 bajek) + číst knihu a připravovat zápis o  četbě

SLOH- vybrat jednu z Ezopových bajek (z www.ctedu.cz) a převyprávět ji podle zásad vypravování, s kterými jsme se dosud seznámili (členění do odstavců, přímá řeč)

VZKAZ PRO BABIČKY A MAMINKY: nepište úkoly za své vnuky a děti, jinak se nic nenaučí

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

CJ -7, 19.10.

Hudební výchova

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Vypracujte: HV 7. A

Pracovní činnosti

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Vypracujte: PC 7. A.

Dějepis - paní učitelka Faustová

Úkoly od 12.10. do 25.10.2020

Vypracujte: DVP 7. A

Zeměpis

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Vypracujte: Zemepis - 7.A (dist.vyuka)

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Zemepis - 7.A (dist.vyuka)

Přírodopis

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Hlístice  (strany: 29 v učebnici)   

              - Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 29                                                                                                    

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–4 ze strany 29 v učebnici).  

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Měkkýši plži (strany: 30 - 32 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "  Měkkýši plži ".

              - Z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Plži.

              -  Odpovědi na otázky na otázky č. 1–4 ze strany 32 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané vhoďte do schránky školy.

Mekkysi plzi

Anglický jazyk

Úkoly od 12.10. do 18.10.2020

Vypracujte:   7tr ukoly 12.10

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

7tr- AJ-uk- 19.-23.10.

Německý jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

7.rocnik_distancni_23.10

Distanční úkoly pro 8.A

Rozvrh on-line výuky od 19. 10. 2020

8.A. 8.30 - 8.50 9.05 - 9.25 9.40 - 10.00 10.15 - 10.35 10.50 - 11.10
Pondělí     M Aj  
Úterý Ch Fy Čj/D  
Čtvrtek     M Aj  
Pátek Čj Nj Rv/Ov Z  

Matematika

Úkoly od 12. do 18. 10. 2020 

Vypočítejte úlohy v souboru M8 13102020.  Výsledek vyfoť a pošli mi e-mailem (lenka.osek@gmail.com).

M8 13102020

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Vyřešte příklady v souboru M8 18102020. Cvičení 4-6 probereme při on-line hodině.

M8 18102020

Fyzika

Úkoly od 12. do 18. 10. 2020 

Přečtěte si v učebnici stránky 29-33 a odpovězte písemně do sešitu na první tři otázky na straně 33.  Pokud se vám podaří vyřešit ještě jinou otázku, dostanete bod navíc (připomínám že za 5 bodů je jednička za práci v hodině, která se může moc hodit ...). Výsledek vyfoť a pošli mi e-mailem (lenka.osek@gmail.com).

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Přečtěte si znovu stránky 29-33 v učebnici a k pohybové energii si přidejte ještě pohybovou na stranách 34-37. Udělejte si z obou částí výpisky do sešitu. Výpisky ofoťte a pošlete mi je (mail nebo Skype).

Český jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

CJ -8, 19.10.

Dějepis

Úkoly od 12. - 25. 10. 2020

DEJ -8,12.10.2020            DEJ-8.10.2020

dejepis 8

Německý jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

8.rocnik_distancni_23.10

Chemie

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Metody oddělování směsí (strana: 16-21 v učebnici)                                             

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace " Metody oddělování směsí "

              Odpovědi na otázky 1,2,3 ze stran 21 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané hoďte do schránky školy.

Metody oddelovani smesi

Anglický jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

8.tr-Aj-uk 19.-23.10

Občanská výchova

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Vysvětlete, co znamená pojem motivace. Vyberte si jednu libovolnou osobu, která je vaším vzorem, motivací a stručně ji popište. Úkol vypracujte buď do sešitu a vyfocený odešlete na emailovou adresu nebo na papír, který odevzdáte do školní schránky nejpozději do 25.10.

Rodinná výchova

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Odpovězte na otázky (viz. příloha ). Vypracované odpovědi v sešitě mi vyfocené pošlete na email nebo je vypracujte na papír, který odevzdáte do školní schránky nejpozději do 25. 10.

RODINNA VYCHOVA 8. A

Zeměpis

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Zemepis - 8.A (dist.vyuka)

Přírodopis

Následující úkoly budete vypracovávat buď do sešitu (pokud máte možnost vyfotit výsledek vaší práce a zaslat mi ho přes skype nebo emailem) nebo na papír (ten podepsaný vhodíte do schránky na škole). 

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Přečtěte si učebnici na straně 19 - 21. A písemně odpovězte na otázky na straně 21 uprostřed (písemně odpovězte na otázky 2, 3, 4, 5, 6)  . Odevzdejte nejpozději do 25. 10. 2020.

Distanční úkoly pro 9.A

Rozvrh on-line výuky od 19. 10. 2020

9.A. 8.30 - 8.50 9.05 - 9.25 9.40 - 10.00 10.15 - 10.35 10.50 - 11.10
Pondělí Aj Z   M  
Úterý   Rv/Ov Čj Fy D
Čtvrtek Aj Ch M  
Pátek     Nj Čj  

Dějepis

Následující úkoly budete vypracovávat buď do sešitu (pokud máte možnost vyfotit výsledek vaší práce a zaslat mi ho přes skype nebo emailem) nebo na papír (ten podepsaný vhodíte do schránky na škole). 

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Obsah přiloženého souboru si zapište. 

 1915 + 1916

úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Obsah přiloženého souboru si zapište.

1917+1918

Občanská výchova

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Vyplňte pracovní list, který jste všichni obdrželi v pátek 9. 10. ve škole.

Hotový pracovní list budete odevzdávat v době prezenční výuky vaší třídy, tj. 19. 10. 2020. Pracovní list si společně zkontrolujeme a probereme.

Úkoly od 19. do 25. 10. 2020

Vypracujte přiložený pracovní list, hotový ho nejpozději do 25. 10. odevzdejte buď elektronicky (zasláním na emailovou adresu) nebo do školní schránky. Stále platí, že pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, mohu ho vytisknout a předat u školy po předchozí domluvě.

OBCANSKA VYCHOVA 9.A

Český jazyk

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

MLUVNICE: procvičovat pravopis a syntax (shoda PO s PŘ, druh přísudku) na  www.skolaposkole.cz, www.umimecesky.cz ,

písemně do sešitu na domácí úkoly: učebnice Hravá čeština: str. 61, cv. 1a, c, str.65, cv. 2

+ projděte, řešte testy na přijímací zkoušky na. www.skolaposkole.cz→prijimacizkoušky→cermat testy-  česky jazyk /7. ročník – 2020- 1. a 2. termín +   - vypište, čemu nerozumíte, co bude třeba vysvětlit

(opravdu 7. ročník – nespletla jsem se)

LITERATURA: shlédnout film Troja (nebo alespoň přečíst obsah Homérova díla Odyssea (např. na www.wikipedia.cz) na www.ctedu.cz zhlédnout Řecké báje a pověsti (2:56 min.) a Mýtus o Odysseovi (14:24 min) – do sešitu na literaturu zapsat postavy a jejich stručnou charakteristiku (jak se chovají, co dělají)

+ číst knihu a připravovat zápis o  četbě

SLOH: stručně, ale pečlivě zapsat děj děl zadaných na literaturu

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

CJ - 9,19.10.

Matematika

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Vyřešte úlohy v souboru M9 12102020, kromě příkladu č.4

M9 12102020

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

V příkladech v souboru M9 18102020 vyjádřete na levé straně rovnice jednu neznámou. Nic dál nepočítejte, vyjádřete pouze neznámou.  Výsledek bude vypadat např. x= 5y +6, nebo y=(x-6)/5.

Potom všech šest  rovnic x= ......., které vám vyšly,  zakreslete do jednoho grafu (udělejte si graf na celouh stránku). Výsledky i graf samozřejmě pošlete.

M9 18102020

Hudební výchova

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Vypracujte: HV 9. A

Pracovní činnosti

úkoly od 12.10.2020 do 25.10.2020

Vypracujte: PC 9. A.

Zeměpis

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Vypracujte:   Zemepis - 9.A (dist.vyuka)

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

Zemepis - 9.A (dist.vyuka)

Přírodopis

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Mineralogie (strany: 12–14 v učebnici)

              - Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 12-14

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–3 ze strany 20 v učebnici.   

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

Vlastnosti nerostů (strany: 15–20 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace " Vlastnosti nerostů ".

              - Odpovědi na otázky č. 5–6ze strany 20 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané hoďte do schránky školy.

vlastnosti nerostu

Fyzika

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Elektromagnetické jevy

               - Pečlivě přečtěte stranu 10-13 

               - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1,2 ze strany 13 v učebnici).

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

Magnetické pole cívky s proudem

              - Udělejte si výpisky z učebnice str.14 -16                                                                                                                                      - Odpovědi na otázky na otázky č. 2,4 ze strany 16 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané hoďte do schránky školy.

Chemie

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

Alkany (strana v učebnici: 36-40)

             - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1-3 ze strany 40 v učebnici).

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

Uhlovodíky - alkeny

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace

              - V učebnici chemie přečtěte kapitolu alkeny str. 41 - 42.                                                                  - Odpovědi na otázky 1,2,3 ze stran 21 v učebnici mi pošlete e-mailem nebo písemně na papír podepsané hoďte do schránky školy.

Uhlovodiky - alkeny

Anglický jazyk

úkoly od 12.10.2020 do 18.10.2020

9tr ukoly 12.10

Úkoly od 19. 10 do 25. 10. 2020

9tr- AJ-uk 19.-23.10

Německý jazyk

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

9.rocnik_distancni_23.10

Rodinná výchova

Úkoly od 19. - 25. 10. 2020

Odpovězte na otázky (viz. příloha ). Vypracované odpovědi v sešitě mi vyfocené pošlete na email nebo je vypracujte na papír, který odevzdáte do školní schránky nejpozději do 25. 10.

RODINNA VYCHOVA 9. A

Vstup do budovy školy: 7:40 hod.

SUPLOVÁNÍ

OMLUVENKY

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ZPRÁVY
Z ŘEDITELNY

Výsledky zápisu do ZŠ

Vážení zákonní zástupci, v příloze najdete oficielní seznam přijatých dětí podle registračních čísel. Nicméně sdělujeme, že přijaty…

Číst více

AKTUALITY

Žádost o ošetřovné při uzavření mateřské školy

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že byla dnešním dnem do 1. listopadu 2020 uzavřena MŠ Loučná,…

Celý článek

V KOLIK ZVONÍ?

1. hodina8:00-8:45
2. hodina8:55-9:40
3. hodina10:00-10:45
4. hodina10:55-11:40
5. hodina11:50-12:35
6. hodina12:45-13:30
7. hodina13:15-14:00
8. hodina14:05-14:50

Rozvrh hodin

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z bezpečnostních důvodů vstoupila od 28. dubna 2016 v platnost
nová pravidla pro vstup do budovy školy!

V případě jednání s vedením školy je nutné se ohlásit předem
na zs.lom@seznam.cz, +420 731 505 645 nebo písemně v žákovské knížce.

 • 1
  Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Výjimky schvaluje vedení školy.
 • 2
  Zákonní zástupci vstupují do školy po předem domluvené schůzce s vyučujícím, který o tom informuje vedení školy.
 • 3
  V případě, že si zákonný zástupce chce vyzvednout své dítě v době výuky, čeká ve vestibulu školy. Takové dítě je doprovázeno svým spolužákem. Zákonný zástupce potvrdí převzetí dítěte svým podpisem do třídní knihy, kterou přináší třídní služba.
 • 4
  V době výuky je budova školy uzavřena. Vstup pouze v odůvodněných případech.
 • 5
  Pokud chce zákonný zástupce navštívit konkrétní vyučovací hodinu, domlouvá se s vyučujícím daného předmětu. Ten informuje vedení školy.
 • 6
  Stravné hradí žáci u vedoucí školní jídelny, která vydává pokladní doklad, na kterém jsou vypsány všechny důležité informace.
 • 7
  Do kantýny školy mají přístup pouze žáci školy.
 • 8
  Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školním klubu (bez poplatku) nebo mimo budovu školy. Na odpolední vyučování jsou žáci vpouštěni ve 13:10 hodin.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

KONTAKTY ŠKOLY

ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

ŘEDITEL

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Ředitel školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Ing. Ivana Pátková
Zástupce ředitele školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

HOSPODÁŘKA

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405

PERSONÁLNÍ

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405