Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Distanční úkoly pro 6.A

Rozvrh pro on-line výuku od 4. 1. 2021

6.A 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí M Aj Z/Rv    
Úterý Čj Fy D  
Čtvrtek M Aj      
Pátek Hv/Pč Ov/Vv Čj    

Matematika

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Vyřešte úlohy v souboru M6 040121

M6 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M6 110121

Fyzika

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Přečtěte si v učebnici stránky 74 – 77 a odpověz na otázky 1 – 5 na stránce 77.  

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F6 110121

Anglický jazyk

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

AJ-6tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 6- 11.-14.1.

Český jazyk

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-6,Mluvnice2,11.1.21

Přírodopis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Semenné rostliny   

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Semenné rostliny. 

190 Semenne rostliny    

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Jehličnany (strany: 92 - 100 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 92 - 100.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Jehličnany.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 100 v učebnici.

200 Jehlicnany                                                               

Občanská výchova

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

Mravnost a moralka 6.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

6A OV

Zeměpis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Zemepis - 6.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 6.A (11.1.-15.1)

Rodinná výchova

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

RV - 6. tr- (11.1.-15.1)

Dějepis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Mezopotámie

Přečtěte si učebnici na straně 36 - 38. A písemně odpovězte na otázky na straně 36 a 38 dole. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Asýrie a Babylonie

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 41. A písemně odpovězte na otázky na straně 41. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Dějepis - VP - paní učitelka Faustová

Hudební výchova
Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021
HV 6. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
 
Pracovní činnosti
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
 
Tělesná výchova

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

3D 

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

 Anglický jazyk - konverzace - paní učitelka Mottlová

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

6A AJ KONVERZACE

Distanční úkoly pro 7.A

Rozvrh pro on-line výuku od 4. 1. 2021

7.A. 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí   M Aj D-VP  
Úterý Fy Čj/Vv D Ov  
Čtvrtek M Aj    
Pátek Nj Čj Z Hv/Pč  

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

První čeští králové

Přečtěte si učebnici na straně 48 - 49. A písemně odpovězte na otázky na straně 49. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Svatá říše římská, Francie a Anglie

Přečtěte si učebnici na straně 61 - 63. A písemně odpovězte na otázky na straně 61 a 63. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

Mravnost a moralka 7.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

7A OV

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Podívejte se na video o číslech opačných, např. https://www.youtube.com/watch?v=Un9IumdPMMw&ab_channel=KhanAcademyCzech

Vyrobte si z kartónu nebo čtvrtky oboustranné pravítko podle vzoru, který máte  na Skype.

Vyřešte úlohy v souboru M7 040121.

M7 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M7110121

Fyzika
Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Vyřešte úlohy v souboru F7 040121. Všechny informace, potřebné k řešení, najdeš v učebnici.

F7 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F7 110121

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-7,Mluvnice1,21,4.1.21 (1)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-7,Mluvnice 11.1.21

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 7. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 7. A. pracovni list + text

PC 7. A. ukol

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Hv 7. A.

Pracovní činnosti

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

PC 7. A.

Dějepis - paní učitelka Faustová

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

D-VP 7. A.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

D-VP 7. A.

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis - 7.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 7.A (11.1.-15.1.)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz brouci.

150 - Hmyz brouci

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Hmyz motýli (strany: 65 - 69 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 65 - 69.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Hmyz motýli.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 69 v učebnici.                                                                                    

160+-+Hmyz+motýli

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Aj-7tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 7- 11.-14.1.

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

7.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

7.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

 

Distanční úkoly pro 8.A

Rozvrh on-line výuky od 4. 1. 2021

8. A 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí   Hv/Pč M Aj  
Úterý Ch Fy Čj D/Vv
Čtvrtek   IKT/Es M Aj  
Pátek Čj Nj Rv/Ov Z  

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Pokračujeme s Pythagorovou větou. Vyřešte úlohy v souboru M8 040121, strana 11.

M8 040121

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M8 110121

Fyzika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Přečtěte si v učebnici kapitolu od stránky 50. Udělejte si výpisky.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

F8 110121

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-8,Mluvnice1,21,4.1.21 (2)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-8,Mluvnice11.1.2021

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

DEJ-8,1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

DEJ-8,2,11.1.21

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

8.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Chemie

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z prezentace Periodická soustava prvků.

117 - Periodicka soustava prvku

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

                Vodík (strany: 48 - 49 v učebnici)

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Vodík.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,3 ze strany 48 v učebnici).

122 - Nekovy - Vodik H

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

AJ-8tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ- 8- 11.-14.1.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze si otevřete pracovní list a vypracujte cvičení. Není nutné si pracovní list tisknout a psát přímo do něj, stačí otázky vypracovat do sešitu a hotové otázky mi odeslat nejpozději do příštího týdne.

OV 8. A 4.1. 21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8A OV

Rodinná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Vypracujte svůj denní režim (zjednodušeně popište v časových úsecích, jak probíhá váš den, čemu se věnujete, co děláte ..). Pro lepší přehlednost můžete využít funkci tabulky. (Např. 8.00 vstávání, 8:05 ranní hygiena, 8:15 snídaně …)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

8A RV

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis 8.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 8.A (11.1-15.1.)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Trávící soustava I.

Přečtěte si učebnici na straně 37 - 39. A písemně odpovězte na následující otázky: Jakými dvěma způsoby se zpracovává potrava?; Z jakých tří částí se skládají zuby?; Jak se jmenuje nejtvrdší látka v těle a kde ji najdeme?; Kolik zubů má trvalý chrup dospělého a kolik dočasný chrup dětí?; Jak se do úst dostane enzym ptyalin a k čemu slouží?; Jaké 2 funkce má žaludek?; K čemu v žaludku slouží pepsin a kyselina chlorovodíková?; Co je to trávenina a kam jde ze žaludku?

Odpovědi odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Trávící soustava II.

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 40. A písemně odpovězte na následující otázky: Kde probíhá rozhodující část trávení a vstřebávání živin do těla?; Co je to dvanáctník?; Jaké žlázy ústí do dvanáctníku?; Jak pomáhá žluč v trávení tuků?; Co je největší žlázou v lidském těle?; K čemu slouží žlučník?; Jmenujte tři věci, ke kterým slouží játra.; Co játra zásadně poškozuje?; Co jsou to klky a k čemu slouží?; Co je to peristaltika?; Kde se vstřebává voda?; V čem je nebezpečný průjem?

Odpovědi odevzdejte do 17. 1. 2021.

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 8. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 8. A. pracovni list

HV 8. A. text

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

HV 8. A.

Pracovní činnosti
Úkoly 4.1. - 10.1.2021
Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021
 
Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

 

Distanční úkoly pro 9.A

Rozvrh on-line výuky od 4. 1. 2021

9.A. 8.00 - 8.20 9.00 - 9.20 10.00 - 10.20 11.00 - 11.20 12.00 - 12.20
Pondělí Aj Z Hv/Pč M  
Úterý   Rv/Ov Čj/Vv Fy D
Čtvrtek Aj Ch M  
Pátek     Nj Čj IKT

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Počátek 2. světové války

Přečtěte si učebnici na straně 38 - 40 a písemně odpovězte na otázky na straně 40. Dále odpověz na otázky: Kdy začala II. světová válka?; Co to byla politika appeasementu?; Kdo byl popraven během tzv. Katyňského masakru? Odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Západní tažení

Přečtěte si učebnici na straně 41 - 42 a písemně odpovězte na otázky na straně 42. Odevzdejte do 17. 1. 2021.

Občanská výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

V příloze máte připravený pracovní list, otevřete si jej, projděte zápisky a písemně vypracujte otázky, které mi nejpozději do příštího týdne odešlete. Odpovědi na všechny otázky najdete v textu.

SOUSTAVA SOUDU 9.A OV

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9A OV

Český jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

CJ-9,Mluvnice1,21,4.1.21

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

CJ-9,Mluvnice,11.1.2021

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Začínáme se slovními úlohami o pohybu. Podívejte se na video, např. https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY&ab_channel=matematikaCZ . Konkrétní příklady dostanete na Skypu před hodinou.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

M9 110121

Hudební výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

HV 9. A - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

HV 9. A. hudebni obdobi

HV 9. A. text k doplneni

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

HV 9. A.

Pracovní činnosti

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

PC 9.A. pololetni prace

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

PC 9. A

Zeměpis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Zemepis 9.A (4.1.-8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Zemepis - 9.A (11.1-15.1)

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 17.1.2021

Fosforečnany křemičitany (strany: 37 - 42 v učebnici)

               Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu37 - 42.

               Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Fosforečnany křemičitany.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,3 ze strany 42 v učebnici).

               Práci máte na dva týdny.

210 - fosforecnany, kremicitany

Fyzika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v kapalinách.

Vedeni proudu v kapalinach

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Vedení el. proudu v plynech (strany: 55 - 59 v učebnici)

                Z učebnice fyziky přečtěte stranu 55 - 59.

                Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v plynech.

 3.2

Chemie

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Kyslíkaté deriváty-karboxylové kyseliny.

150 - Kyslikate derivaty - karboxylove kyseliny

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Soli karboxylových kyselin(strany: 66 v učebnici).

              Z učebnice chemie přečtěte stranu 66.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Soli karboxylových kyselin.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku: K čemu se používá octan hlinitý?

160 - Soli karboxylovych kyselin

Anglický jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

AJ-9tr-4.1.-10.1.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

AJ-9- 11.1.-14.1.

Německý jazyk

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

9.rocnik_distancni_ukoly_8.1.2021

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9.rocnik_distancni_ukoly_15.1.2021

Rodinná výchova

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

9A RV

Tělesná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

1) Zdravý životní styl (4.1. - 15.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/ v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 8.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8Desko+se+h%C3%BDbe+v+karant%C3%A9n%C4%9B+&sp=CAI%253D 

 

Hudební výchova, Pracovní činnosti 1. stupeň - distanční úkoly

3. A

 

5.A

 

Vstup do budovy školy: 7:40 hod.

SUPLOVÁNÍ

OMLUVENKY

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ZPRÁVY
Z ŘEDITELNY

Výsledky zápisu do ZŠ

Vážení zákonní zástupci, v příloze najdete oficielní seznam přijatých dětí podle registračních čísel. Nicméně sdělujeme, že přijaty…

Číst více

AKTUALITY

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemické situaci rozhodla vláda o přesunu republiky do 5. stupně rizika PES.…

Celý článek

V KOLIK ZVONÍ?

1. hodina8:00-8:45
2. hodina8:55-9:40
3. hodina10:00-10:45
4. hodina10:55-11:40
5. hodina11:50-12:35
6. hodina12:45-13:30
7. hodina13:15-14:00
8. hodina14:05-14:50

Rozvrh hodin

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z bezpečnostních důvodů vstoupila od 28. dubna 2016 v platnost
nová pravidla pro vstup do budovy školy!

V případě jednání s vedením školy je nutné se ohlásit předem
na zs.lom@seznam.cz, +420 731 505 645 nebo písemně v žákovské knížce.

 • 1
  Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Výjimky schvaluje vedení školy.
 • 2
  Zákonní zástupci vstupují do školy po předem domluvené schůzce s vyučujícím, který o tom informuje vedení školy.
 • 3
  V případě, že si zákonný zástupce chce vyzvednout své dítě v době výuky, čeká ve vestibulu školy. Takové dítě je doprovázeno svým spolužákem. Zákonný zástupce potvrdí převzetí dítěte svým podpisem do třídní knihy, kterou přináší třídní služba.
 • 4
  V době výuky je budova školy uzavřena. Vstup pouze v odůvodněných případech.
 • 5
  Pokud chce zákonný zástupce navštívit konkrétní vyučovací hodinu, domlouvá se s vyučujícím daného předmětu. Ten informuje vedení školy.
 • 6
  Stravné hradí žáci u vedoucí školní jídelny, která vydává pokladní doklad, na kterém jsou vypsány všechny důležité informace.
 • 7
  Do kantýny školy mají přístup pouze žáci školy.
 • 8
  Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školním klubu (bez poplatku) nebo mimo budovu školy. Na odpolední vyučování jsou žáci vpouštěni ve 13:10 hodin.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

KONTAKTY ŠKOLY

ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

ŘEDITEL

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Ředitel školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Ing. Ivana Pátková
Zástupce ředitele školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

HOSPODÁŘKA

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405

PERSONÁLNÍ

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405