Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Rozvrh pro prezenční i online výuku od 10. 5. 2021

Distanční výuka - úkoly pro 6.A

Nové úkoly budou vloženy  16. 5. 2021

Matematika

 • M6

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • M6

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • M6

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • M6

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • M6

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • M6

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • M6

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Český jazyk

 • CJ 6,ML

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

Anglický jazyk

 • AJ 6. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • AJ-6.A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • AJ-6.A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • AJ-6.A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • AJ-6.A

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • AJ-6.A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Anglický jazyk - konverzace

Fyzika

Přečtěte si v učebnici stránky 74 – 77 a odpověz na otázky 1 – 5 na stránce 77.

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021  

 • F6

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • F6

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • F6

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • F6

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • F6

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • F6

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • F6

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Přírodopis

Semenné rostliny - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Semenné rostliny. 

Jehličnany (strany: 92 - 100 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 92 - 100.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Jehličnany.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 100 v učebnici.

Dějepis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Mezopotámie

Přečtěte si učebnici na straně 36 - 38. A písemně odpovězte na otázky na straně 36 a 38 dole. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Asýrie a Babylonie

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 41. A písemně odpovězte na otázky na straně 41. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Kultura ve starověké Mezopotámii

Přečtěte si učebnici na straně 42 - 45. A písemně odpovězte na otázky na následující otázky: Z čeho obyvatelé Mezopotámie stavěli obydlí? Vysvětlete pojmy: polyteismus; zikkurat; Babylonská věž; mina; glazura. Jaké dva významné vynálezy pocházejí z Mezopotámie? Odevzdejte nejpozději do 24. 1. 2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Přední východ - Persie

Přečtěte si učebnici na straně 46 - 47. A písemně odpovězte na otázky na straně 47. Odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Egypt

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 50. A písemně odpovězte na otázky na straně 50. Odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021

Úkoly od 22. 2. do 28. 2. 2021

Egypt II.

Přečtěte si učebnici na straně 51 - 54. A písemně odpovězte na otázky na straně 54. Odevzdejte nejpozději do 28. 2. 2021 

Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

Egypt - kultura

Přečtěte si učebnici na straně 55- 58. A písemně odpovězte na otázky na straně 55. Odevzdejte nejpozději do 7. 3. 2021 

Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

Starověké Řecko - přírodní podmínky

Přečtěte si učebnici na straně 69- 70. A písemně odpovězte na otázky na straně 70. Odevzdejte nejpozději do 14. 3. 2021 

Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

Starověké Řecko - Kréta a minojské období

Přečtěte si učebnici na straně 71- 72. A písemně odpovězte na otázky na straně 72. Odevzdejte nejpozději do 21. 3. 2021 

Výuka dějepisu dne 23.3.2021 odpadá. Úkoly na velikonoční týden budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2021.

Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

Starověké Řecko - Mykénské období

Přečtěte si učebnici na straně 73- 74. A písemně odpovězte na otázky na straně 74. Odevzdejte nejpozději do 4. 4. 2021 

Úkoly od 4. 4. do 11. 4. 2021

Starověké Řecko - Homérské období

Přečtěte si učebnici na straně 75- 77. A písemně odpovězte na otázky na straně 77. Odevzdejte nejpozději do 11. 4. 2021 

Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

Starověké Řecko - formování států, kolonizace, tyranida

Přečtěte si učebnici na straně 78- 79. A písemně odpovězte na otázky na straně 79. Odevzdejte nejpozději do 18. 4. 2021 

Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

Starověké Řecko - Sparta, Athény

Přečtěte si učebnici na straně 80- 82. A písemně odpovězte na otázky na straně 82. Odevzdejte nejpozději do 25. 4. 2021 

Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

Řecko - perské války

Přečtěte si učebnici na straně 83- 84. A písemně odpovězte na otázky na straně 84. Odevzdejte nejpozději do 2. 5. 2021 

Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021

Řecko - Athény v době Periklově; Peloponéská válka

Přečtěte si učebnici na straně 85- 86. A písemně odpovězte na otázky na straně 86. Odevzdejte nejpozději do 9. 5. 2021 

Zeměpis

Pracovní činnosti

 • PC 6. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • PC 6. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • PC 6. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • PC 6. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • PC 6. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • PC 6. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

Hudební výchova

 • HV 6. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • HV 6. A

  Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021

Tělesná výchova

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://tinyurl.com/y9onf6rc

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 
Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (stručná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

 https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

 • TV 6. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 29. 3. do . 4. 4. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 5. 4.. do . 11. 4. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 12. 4. do . 18. 4. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 19. 4. do . 25. 4. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

 • TV 6. A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Občanská výchova

 • Mravnost a moralka 6.A OV

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

 • 6A OV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Rodinná výchova