Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Rozvrh pro prezenční i online výuku od 10. 5. 2021

Distanční výuka - úkoly pro 8.A

Nové úkoly budou vloženy  16. 5. 2021

Matematika

 • M8

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • M8

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • M8

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • M8

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • M8

  Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

 • M8

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • M8

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • M8

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Český jazyk

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • CJ-8,ML

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Anglický jazyk

 • AJ 8. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • AJ 8. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • AJ 8. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • AJ 8. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • AJ 8. A

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • AJ 8. A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Německý jazyk

 • NJ 8. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021

 • NJ 8. A

  Úkoly od 17. 5. do 23. 5. 2021

Fyzika

Přečtěte si v učebnici kapitolu od stránky 50. Udělejte si výpisky.

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021  

 • F8

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • F8

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • F8

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • F8

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • F8

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • F8

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • F8

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Přírodopis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Trávící soustava I.

Přečtěte si učebnici na straně 37 - 39. A písemně odpovězte na následující otázky: Jakými dvěma způsoby se zpracovává potrava?; Z jakých tří částí se skládají zuby?; Jak se jmenuje nejtvrdší látka v těle a kde ji najdeme?; Kolik zubů má trvalý chrup dospělého a kolik dočasný chrup dětí?; Jak se do úst dostane enzym ptyalin a k čemu slouží?; Jaké 2 funkce má žaludek?; K čemu v žaludku slouží pepsin a kyselina chlorovodíková?; Co je to trávenina a kam jde ze žaludku?

Odpovědi odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Trávící soustava II.

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 40. A písemně odpovězte na následující otázky: Kde probíhá rozhodující část trávení a vstřebávání živin do těla?; Co je to dvanáctník?; Jaké žlázy ústí do dvanáctníku?; Jak pomáhá žluč v trávení tuků?; Co je největší žlázou v lidském těle?; K čemu slouží žlučník?; Jmenujte tři věci, ke kterým slouží játra.; Co játra zásadně poškozuje?; Co jsou to klky a k čemu slouží?; Co je to peristaltika?; Kde se vstřebává voda?; V čem je nebezpečný průjem?

Odpovědi odevzdejte do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Vylučovací soustava 

Přečtěte si učebnici na straně 44 - 45. A písemně odpovězte na následující otázky: Co je hlavním vylučovacím ústrojím?; Jaké složení v porovnání s krevní plazmou má primární moč?; Co se z primární moči ještě vstřebá do těla?; Popište cestu moči z ledvinové pánvičky ven z těla.; Kolik definitivní moči se u dospělého během dne asi vytvoří?; Napište nejméně dva způsoby, jak může dojít k poškození ledvin?

Odpovědi odevzdejte do 24. 1. 2021.

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Kožní soustava

Přečtěte si učebnici na straně 45 - 46. A písemně odpovězte na následující otázky: Před jakými třemi typy nepříznivých vlivů nás chrání kůže?; Na jakých třech základních procesech se kůže podílí?; Jaké informace o vnějším prostředí nám kůže zprostředkovává (5)?; Z jakých vrstev se kůže skládá?; Vysvětlete pojmy: akné, daktyloskopie, mozol.;  Čím je tvořena pokožka?; K čemu slouží pocení a kolik toho pocením během 24 hodin průměrně ztratíme?; Co nás chrání při opalování?

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Centrální nervová soustava (CNS)

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 51. A písemně odpovězte na následující otázky: Z čeho se skládá CNS?; Kde je uložena mícha?; Co je důsledkem porušení nervových spojení míchy?; Co je funkcí míchy?; Jaké rozlišujeme části mozku?; Co v mozku probíhá a co je zde uloženo?; K čemu slouží mozkové pleny?; Ke každé části mozku uveďte jednu podstatnou informaci.; Co především poškazuje mozkové buňky? (3 příklady)

Úkoly od 22. 2. do 28. 2. 2021

Hygiena duševní činnosti

Přečtěte si učebnici na straně 52 - 53. A písemně odpovězte na následující otázky: Co je to duševní hygiena?; Jak bychom měli zahánět únavu?; Jak dlouhý by měl být zhruba spánek?; Co je to stres?; Co je to návyk a závislost?; Definuj pojem droga.; Proč člověk sahá po drogách?; Jak drogy dělíme a uveďte příklady.; Co jsou to společensky tolerované drogy (3příklady)?

Odpovědi odevzdejte písemně do 28. 2. 2021.

Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

Hygiena duševní činnosti

Přečtěte si učebnici na straně 52 - 53. A písemně odpovězte na otázky na straně 53.

Odpovědi odevzdejte písemně do 7. 3. 2021.

Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

Žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí)

Přečtěte si učebnici na straně 54. A písemně odpovězte na otázky: 1) Co se vedle nervové soustavy podílí na celkovém řízení organismu? 2) Jaké žlázy s vnitřní sekrecí mají ženy a muži odlišné a naopak jmenujte alespoň 3 společné. 3) Jaké látky jsou těmito žlázami vyměšovány? 4) Jak se produkty žláz dostávají k jednotlivým orgánům? 5) Uveďte alespoň 4 oblasti, které hormony ovlivňují. 6) Co je to endokrinologie? 

Odpovědi odevzdejte písemně do 14. 3. 2021.

Úkoly od 14. 3. do 21. 3. 2021

Žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí) II.

Přečtěte si učebnici na straně 54-55. A písemně odpovězte na otázky: postupně charakterizujte následující žlázy s vnitřní sekrecí: hypofýza, šišinka, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík, nadledviny, slinivka, vaječníky, varlata.

Odpovědi odevzdejte písemně do 21. 3. 2021.

Výuka přírodopisu dne 23.3.2021 odpadá. Úkoly na velikonoční týden budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2021.

Úkoly od 29.3. do 4. 4. 2021

Smyslová ústrojí - hmat

Přečtěte si učebnici na straně 56. A písemně odpovězte na otázky: Čím člověk získává informace o okolním světě?; Kdo přijímá v těle podněty z venčí?; Jak se informace ze smyslů dostanou do mozkových center?; Co jsou to receptory?; Jaké smysly rozeznáváme?; Kde najdeme hmatová tělíska?; Jaké podněty vnímají hmatová tělíska?; Kde je nejvíce a kde nejméně hmatových tělísek?; Jak vnímáme dlouhodobě působící podněty?

Odpovědi odevzdejte písemně do 4. 4. 2021.

Úkoly od 5.4. do 11. 4. 2021

Smyslová ústrojí - zrak I.

Přečtěte si učebnici na straně 56-57. A písemně odpovězte na otázky: 1) Kolik procent informací získáváme zrakem?; 2) Jakým fyzikálním jevem je nám umožněno předměty zrakem vnímat?; 3) Co je to světlo?; 4) Co je to očnice?; 5) Jaký je význam obočí?; 6) Co chrání zepředu oko?; 7) Jakou funkci mají slzy?; 8) Kudy a kam slzy z oka odchází?; 

Odpovědi odevzdejte písemně do 11. 4. 2021.

Úkoly od 12.4. do 18. 4. 2021

Smyslová ústrojí - zrak II.

Přečtěte si učebnici na straně 57-58. A písemně odpovězte na otázky: 1) Co je to bělima? 2) Kde najdeme rohovku?; 3) Jaká tkáň vyživuje oko a kde se nachází?; 4) Čím je nám umožněno zaostřovat?; 5) Jaká část oka reguluje množství světla dopadajícího na čočku?; 6) Čím je dána barva očí?; 7) Jaké buňky najdeme na sítnici?; 8) Co zaznamenávají tyčinky a co čípky?; 9) Co je to žlutá skvrna a co je to slepá skvrna?

Odpovědi odevzdejte písemně do 18. 4. 2021.

Úkoly od 19.4. do 25. 4. 2021

Smyslová ústrojí - zrak III.

Přečtěte si učebnici na straně 58-59. A písemně odpovězte na otázky: 1) Jaká vitamín je důležitý pro zrak?; 2) Co je to sklivec?; 3) Co je to akomodace oka?; 4) Proč v pozdějším věku hůře vidíme na blízko?; 5) Jaký je rozdíl mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí?; 6) Jak chránit oči před sluncem?; 7) Uveďte 4 příklady nebezpečí pro oči?

Odpovědi odevzdejte písemně do 25. 4. 2021.

Úkoly od 26.4. do 2. 5. 2021

Smyslová ústrojí - sluch I.

Přečtěte si učebnici na straně 59. A písemně odpovězte na otázky: 1) S jakým dalším ústrojím je sluchové ústrojí spojeno?; 2) Co vnímáme rovnovážným ústrojím?; 3) Co vnímá sluchové ústrojí?; 4) Jakou frekvenci zvuku vnímá lidské ucho?; 5) Jaké tři části má ucho?; 6) Z jakých částí se skládá vnější ucho?; 7) Jak označujeme blanku na konci vnějšího ucha?; 8) Jaké kosti přenáší zvuk ve středním uchu?

Odpovědi odevzdejte písemně do 2. 5. 2021.

Úkoly od 3.5. do 9. 5. 2021

Smyslová ústrojí - sluch II

Přečtěte si učebnici na straně 59 - 60. A písemně odpovězte na otázky: 1) Kde jsou uloženy sluchové buňky?; 2) Kde je uložen vlastní sluchový orgán?; 3) Co zaznamenávají sluchové buňky?; 4) Kam ústí sluchový nerv?; 5) Popište princip registrace polohy těla.; 6) Která část mozku zpracovává informace o poloze těla?; 7) K čemu slouží Eustachova trubice?; 8) Jak se vyrovnává tlak na obou stranách bubínku?

Odpovědi odevzdejte písemně do 9. 5. 2021.

Dějepis

 • DEJ8

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • DEJ8

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Zeměpis

Pracovní činnosti

 • PC 8. A

  Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

 • PC 8.A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • PC 8.A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • PC 8.A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • PC 8.A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • PC 8.A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Hudební výchova

 • HV 8. A. pracovni list

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | HV 8. A. - pokud nemáte možnost vytisknutí, vytištěné pracovní listy budou k vyzvednutí po domluvě s paní učitelkou Faustovou.

 • HV 8. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • HV 8. A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Tělesná výchova

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://tinyurl.com/y9onf6rc

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 
Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (stručná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

 https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

 • TV 8. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 29. 3. do 4. 4. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

 • TV 8. A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

Občanská výchova

 • OV 8. A 4.1. 21

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | V příloze si otevřete pracovní list a vypracujte cvičení. Není nutné si pracovní list tisknout a psát přímo do něj, stačí otázky vypracovat do sešitu a hotové otázky mi odeslat nejpozději do příštího týdne.

 • 8A OV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Rodinná výchova

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Vypracujte svůj denní režim (zjednodušeně popište v časových úsecích, jak probíhá váš den, čemu se věnujete, co děláte ..). Pro lepší přehlednost můžete využít funkci tabulky. (Např. 8.00 vstávání, 8:05 ranní hygiena, 8:15 snídaně …)

 • 8A RV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Chemie

 • Ch 8. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 29. 3. do . 4. 4. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • Ch 8. A

  Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021