Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Rozvrh pro online výuku

Distanční výuka - úkoly pro 6.A

Nové úkoly budou vloženy 15.2.2021

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk - konverzace

Fyzika

Přečtěte si v učebnici stránky 74 – 77 a odpověz na otázky 1 – 5 na stránce 77.

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021  

Přírodopis

Semenné rostliny - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Semenné rostliny. 

Jehličnany (strany: 92 - 100 v učebnici)

                Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu 92 - 100.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Jehličnany.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,5 ze strany 100 v učebnici.

Dějepis

Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021

Mezopotámie

Přečtěte si učebnici na straně 36 - 38. A písemně odpovězte na otázky na straně 36 a 38 dole. Odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Asýrie a Babylonie

Přečtěte si učebnici na straně 39 - 41. A písemně odpovězte na otázky na straně 41. Odevzdejte nejpozději do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

Kultura ve starověké Mezopotámii

Přečtěte si učebnici na straně 42 - 45. A písemně odpovězte na otázky na následující otázky: Z čeho obyvatelé Mezopotámie stavěli obydlí? Vysvětlete pojmy: polyteismus; zikkurat; Babylonská věž; mina; glazura. Jaké dva významné vynálezy pocházejí z Mezopotámie? Odevzdejte nejpozději do 24. 1. 2021

Úkoly od 25. 1. do 31. 1. 2021

Přední východ - Persie

Přečtěte si učebnici na straně 46 - 47. A písemně odpovězte na otázky na straně 47. Odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Egypt

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 50. A písemně odpovězte na otázky na straně 50. Odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2021

Zeměpis

Text přenesený například z Wordu

Pracovní činnosti

 • PC 6. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Hudební výchova

 • HV 6. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Tělesná výchova

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://tinyurl.com/y9onf6rc

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 
Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (stručná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

 https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

Občanská výchova

 • Mravnost a moralka 6.A OV

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | V příloze si otevřete pracovní list, projděte si jej a písemně odpovězte na otázky, které mi vypracované odešlete nejpozději do příštího týdne.

 • 6A OV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Rodinná výchova