Kategorie: Projekty

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“, nebo také MAP IV, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov....

Celý článek

Zapojení školy do projektu z OP JAK

Vážení rodiče, naše škola je aktuálně zapojena do projektu s označením: OP JAK – Šablony I- ZŠ a MŠ Lom. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů...

Celý článek

Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

Naše základní škola je příjemcem dotace při realizaci investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá...

Celý článek

Národní plán obnovy – doučování žáků

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYInvestice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během...

Celý článek

Zapojení školy do projektu PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY – ZŠ LOM realizace 2022 – 2025

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYInvestice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněnýchžáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+. Více naleznete zde.

Celý článek

5. tisková zpráva MAS

5. tisková zpráva MAS

Celý článek

Projekt Šablony III.

Škola je zapojena do projektu Šablony III. Více je informací můžete získat na přiloženém plakátku. plakát – publicita  

Celý článek

Plakát Šablony II.

V odkaze najdete publikovaný plakát k realizovanému projektu Šablony II. Publicita_plakát

Celý článek

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím...

Celý článek

Hodnocení projektu 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

Žáci Základní školy Lom se na začátku školního roku zúčastnili projektu Záložka do knihy spája školy. Více o tomto projektu naleznete zde. V tuto chvíli jsme obdrželi hodnocení projektu...

Celý článek