Projekt Šablony III.

Škola je zapojena do projektu Šablony III. Více je informací můžete získat na přiloženém plakátku.

plakát – publicita