Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

Naše základní škola je příjemcem dotace při realizaci investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-1.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-2.png.