Zapojení školy do projektu PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY – ZŠ LOM realizace 2022 – 2025

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných
žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Více naleznete zde.