Kontakty na vyučující - podrobnosti k distanční výuce

Od 19. 10. 2020 bude výuka realizována přes aplikaci SKYPE. Všichni, kdo jste měli možnost, jste dostali pozvánku do skypových skupin. Od pondělí se na Vás těšíme při online konzultacích.

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Konec vyučovací konzultace je pouze orientační!!!

Rozvrh pro prezenční i online výuku od 10. 5. 2021

Distanční výuka - úkoly pro 9.A

Nové úkoly budou vloženy nejpozději  23. 5. 2021

Matematika

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Začínáme se slovními úlohami o pohybu. Podívejte se na video, např. https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY&ab_channel=matematikaCZ . Konkrétní příklady dostanete na Skypu před hodinou.

 • M9

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • M9

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • M9

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • M9

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • M9

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • M9

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • M9

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

 • M9

  Úkoly od 10. 5. do 16. 5. 2021

Český jazyk

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • CJ-9,ML

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Anglický jazyk

 • AJ 9. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 15. 3. do 28. 3. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 26. 4. do 9. 5. 2021

 • AJ 9. A

  Úkoly od 10. 5. do 23. 5. 2021

Německý jazyk

 • NJ 9. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 19. 4. do 25. 4. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 26. 4. do 2. 5. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 3. 5. do 9. 5. 2021

 • NJ 9. A

  Úkoly od 10. 5. do 16. 5. 2021

Fyzika

 • Vedeni proudu v kapalinach

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021 | Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v kapalinách.

Vedení el. proudu v plynech (strany: 55 - 59 v učebnici)

                Z učebnice fyziky přečtěte stranu 55 - 59.

                Udělejte si výpisky z přiloženého listu Vedení proudu v plynech.

 • 3.2

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Udělat výpisky z přiloženého listu.
Přečíst v učebnici fyziky str. 60 - 64.

Fyziku 9.A - Udělejte výpisky z přiloženého listu.
                       Přečtěte kapitolu v knize Fyziky(STÍN, ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE)

Přírodopis

Fosforečnany křemičitany (strany: 37 - 42 v učebnici)

               Z učebnice přírodopisu přečtěte stranu37 - 42.

               Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Fosforečnany křemičitany.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku č. 1,2,3 ze strany 42 v učebnici).

               Práci máte na dva týdny.

Dějepis

Úkoly 4.1. - 10.1.2021

Počátek 2. světové války

Přečtěte si učebnici na straně 38 - 40 a písemně odpovězte na otázky na straně 40. Dále odpověz na otázky: Kdy začala II. světová válka?; Co to byla politika appeasementu?; Kdo byl popraven během tzv. Katyňského masakru? Odevzdejte do 10. 1. 2021.

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Západní tažení

Přečtěte si učebnici na straně 41 - 42 a písemně odpovězte na otázky na straně 42. Odevzdejte do 17. 1. 2021.

Úkoly od 18. 1. do 28. 1. 2021

Útok na SSSR

Přečtěte si učebnici na straně 43 - 44 a písemně odpovězte na otázky na straně 44. Odevzdejte do 28. 1. 2021.

Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

Přečtěte si učebnici na straně 45 - 46 a písemně odpovězte na otázky na straně 46. Odevzdejte do 21. 2. 2021.

Úkoly od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Válka v Tichomoří a Atlantiku

Přečtěte si učebnici na straně 47 - 48 a písemně odpovězte na otázky na straně 48. Odevzdejte do 28. 2. 2021.

Holocaust

Přečtěte si učebnici na straně 49 - 52 a písemně odpovězte na otázky na straně 52. Odevzdejte do 28. 2. 2021.

Úkoly od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021

Bolševická genocida Pobaltí

Přečtěte si učebnici na straně 53 a písemně odpovězte na otázky na straně 53. Odevzdejte do 7. 3. 2021.

Protektorát Čechy a Morava

Přečtěte si učebnici na straně 54 - 61 a písemně odpovězte zatím na otázky 1- 5 na straně 61. Odevzdejte do 7. 3. 2021.

Úkoly od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021

Protektorát Čechy a Morava

Přečtěte si učebnici na straně 54 - 61 a písemně odpovězte zatím na otázky 6- 10 na straně 61. Odevzdejte do 14. 3. 2021.

Úkoly od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Závěr války a důsledky války

Přečtěte si učebnici na straně 62 a písemně odpovězte na otázky  na straně 62.

Přečtěte si učebnici na straně 63 - 64 a písemně odpovězte na otázky  na straně 64.

Odevzdejte do 21. 3. 2021.

Výuka dějepisu dne 23.3.2021 odpadá. Úkoly na velikonoční týden budou zveřejněny nejpozději 28. 3. 2021.

Úkoly od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

Poválečné uspořádání

Přečtěte si učebnici na straně 66 - 68 a písemně odpovězte na otázky na straně 68. Odevzdejte do 4. 4. 2021.

Poválečné Československo do roku 1946

Přečtěte si učebnici na straně 69 - 71 a písemně odpovězte na otázky na straně 71. Odevzdejte do 4. 4. 2021.

Úkoly od 4. 4. 2021 do 11. 4. 2021

Studená válka

Přečtěte si učebnici na straně 72 - 75 a písemně odpovězte na otázky na straně 75. Odevzdejte do 11. 4. 2021.

Úkoly od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

Komunistický převrat a 50. léta v ČSR

Přečtěte si učebnici na straně 76 - 80 a písemně odpovězte na otázky číslo 1 - 5 na straně 80. Odevzdejte do 18. 4. 2021.

Úkoly od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021

Komunistický převrat a 50. léta v ČSR

Přečtěte si učebnici na straně 76 - 80 a písemně odpovězte na otázky číslo 6 a 7 na straně 80. Odevzdejte do 25. 4. 2021.

Přečtěte si učebnici na straně 81 - 83 a písemně odpovězte na otázky na straně 83. Odevzdejte do 25. 4. 2021.

Úkoly od 26. 4. 2021 do 2. 5.  2021

Studená válka 1953 - 1960

Přečtěte si učebnici na straně 84 - 86 a písemně odpovězte na otázky na straně 86. Odevzdejte do 2. 5. 2021.

Úkoly od 3. 5. 2021 do 16. 5.  2021

Evropská integrace; Studená válka - 60. léta

Přečtěte si učebnici na straně 88- 91 a písemně odpovězte na otázky na straně 89 a 91. Odevzdejte do 16. 5. 2021.

Zeměpis

Pracovní činnosti

 • PC 9. A

  Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021

 • PC 9. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • PC 9. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • PC 9. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • PC 9. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • PC 9. A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Hudební výchova

 • HV 9. A

  Úkoly od 15. 2. do 21. 2. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 8. 3. do 21. 3. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 22. 3. do 4. 4. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 5. 4. do 18. 4. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 19. 4. do 2. 5. 2021

 • HV 9. A

  Úkoly od 3. 5. do 16. 5. 2021

Tělesná výchova

1) Zdravý životní styl (4.1. - 17.1.2021)

rozsah práce:  minimálně na 1 stranu A4, obrázky možné jako příloha na dalších stranách, 

odevzdat v písemné formě do schránky ve škole, nebo zaslat na mail: davidgabel@seznam.cz 

2) Zopakovat pravidla volejbalu: rozměry hřiště, síť, anténky, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách volejbalového svazu http://www.cvf.cz/v sekci rozhodčí - pravidla (práce na týden 4.1. - 10.1.)

Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

I. Zopakovat pravidla fotbalu (velkého a malého): rozměry hřiště, velikost branek, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal - velký fotbal

http://www.psmf.cz/dokumenty/pravidla-maleho-fotbalu-5-1/ - malý fotbal 

II. Individuální kondiční tréninkový plán

 Vyzkoušejte  variaci kruhového tréninku a přizpůsobte jej své momentální fyzické kondici, počty opakování a sérií i délku pauzy nechávám plně ve vaší režii. Věřím že všichni naleznete trénink vhodný přímo pro vás. Než začnete cvičit, podívejte se na správnou techniku prováděných cviků.

 https://tinyurl.com/y9onf6rc

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 
Zopakovat pravidla florbalu: rozměry hřiště, nejčastější fauly, počty hráčů, střídaní, doba hry a další, vše je možné vyhledat na stránkách: 

http://www.florbalvelim.cz/florbal-obecne/pravidla-florbalu-zkacena/  (stručná pravidla)

 Zde naleznete ukázky hry těch nejlepších na světě

 https://www.youtube.com/watch?v=M_q7h5MPyPo

v dalším odkazu naleznete možné ukázky zdokonalení techniky vedení míčku, možné trénovat omezeně i doma 

 https://www.youtube.com/watch?v=7st7Nm1lkyQ

 • TV 9. A

  Úkoly od 1. 3. do 7. 3. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 8. 3. do 14. 3. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 15. 3. do 21. 3. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 22. 3. do 28. 3. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 29. 3. do . 4. 4. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 5. 4. do 11. 4. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 12. 4. do 18. 4. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 12. 4. do 25. 4. 2021

 • TV 9. A

  Úkoly od 26. 4. do 16. 5. 2021

Občanská výchova

 • SOUSTAVA SOUDU 9.A OV

  Úkoly od 4. 1. do 10. 1. 2021 | V příloze máte připravený pracovní list, otevřete si jej, projděte zápisky a písemně vypracujte otázky, které mi nejpozději do příštího týdne odešlete. Odpovědi na všechny otázky najdete v textu.

 • 9A OV

  Úkoly od 11. 1. do 17. 1. 2021

Rodinná výchova

Chemie

Soli karboxylových kyselin(strany: 66 v učebnici).

              Z učebnice chemie přečtěte stranu 66.

                Udělejte si výpisky z přiložené prezentace Soli karboxylových kyselin.

              Písemně do sešitu odpovězte na otázku: K čemu se používá octan hlinitý?

Úkoly od 18. 1. do 24. 1. 2021 

Udělat výpisky ze strany 67 v učebnici
Estery karboxylových kyselin.

 • Ch 9. A

  Úkoly od 1. 3. do 14. 3. 2021

 • Ch 9. A

  Úkoly od 15. 3. do 26. 3. 2021

 • Ch 9. A

  Úkoly od 29. 3. do 11. 4. 2021

 • Ch 9. A

  Úkoly od 12. 4. do 2. 5. 2021

 • Ch 9. A

  Úkoly od 3. 5. do 23. 5. 2021