Voda: Zázrak naší planety

22. března jsme si připomněli Světový den vody. Proč je pro nás voda tak důležitá, že má svůj vlastní den? Voda napájí naše těla, umožňuje růst rostlin a je domovem mnoha živočichů. Bez ní by na naší planetě neexistoval život.

Na začátku hodiny jsme hovořili o podmínkách lidí na celém světě.  Zjistili jsme, že zatímco vyspělé státy nedostatkem pitné vody netrpí, v řadě zemí například v Africe musí stačit jenom 1,5 litru vody na osobu a den na vše – jídlo, pití i hygienu a praní prádla.

Voda, kterou pijeme, musí být čistá a bezpečná. Čištění vody je proces, kterým se odstraňují nečistoty a bakterie. My jsme si pokusy dokázali, že vyčistit vodu vůbec není jednoduché – vodu jsme vyčistili mechanicky, ale bakterie a choroboplodné zárodky jsme odstranit nedokázali.

V závěru jsme si uvědomili nebezpečnost globálního oteplování z hlediska tání ledovců a tím i hrozbu nedostatku sladké (pitné) vody.

Mgr. Ivana Strnadová a žáci 8.A