Projekt Se sokolem do života – MŠ LOM

Tento školní rok jsme byli zapojeni do projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Děti se učily vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provázely postavičky zvířátek.

S kobylkou Emilkou trénovali základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičili s míčem. Veverka Věruška je učila novým věcem a rozvíjela jejich poznání a beruška Danuška zkoušela netradiční činnosti.

Motýlci i berušky zvládli vše dokončit a na závěr je čekali medaile a diplom.