Plán akcí na měsíc Duben – MŠ LOM

3. 4.; 10.4.; 17.4.; 24. 4. DUBNOVÉ LEKCE PLAVÁNÍ S MOTÝLKY

Děti ze třídy Motýlků, které jsou přihlášeny na plavecký výcvik, se zúčastní dalších lekcí plaveckého kurzu.

CÍL: Cílem plaveckého kurzu je adaptovat děti na vodní prostředí a osvojovat si základní plavecké dovednosti.

15. 4. odpoledne od 10:00 hod. – Králičí hop a skok (Radek Jareš)

V tento den děti shlédnou umělecké vystoupení, které bude pro ně velkou zábavou – KRÁLIČÍ HOP a SKOK.

CÍL: vytváření kladného vztahu ke zvířátkům, péče o ně, rozvoj empatie a citlivosti ke zvířátkům.

17. 4. odpoledne – 2. ŠKOLKOVÝ SWAP od 16:00hod.

V tento den odpoledne se uskuteční výměnný swap oblečení, hraček nebo knih. Do školky můžete přinést věci v dobrém stavu, které již nepotřebujete, neužíváte, nebo nechcete a možná si odnesete něco, co vás osloví.

CÍL: swap znamená výměnu a šetření životního prostředí. Je to příležitost darovat věci, které nepoužíváme a už nám nepřináší radost.

22. 4. OSLAVÍME „DEN ZEMĚ“ – hnědozelený den

Děti přijdou do MŠ oblečeny v zelenohnědém oblečení. Budou plnit úkoly na stanovištích zaměřených na ochranu životního prostředí. Snažíme se u dětí vytvářet odpovědný postoj k životnímu prostředí, aktivně chránit přírodu.

CÍL: podpora ochrany životního prostředí osvojováním si elementárních poznatků o přírodě. Poznatky týkající se vody na Zemi, jaký má význam čistoty ovzduší pro život, význam půdy pro růst rostlin a přínos pro člověka.

25. 4. ŠKOLKA NA ZKOUŠKU – odpoledne od 16:00hod. – 17:00hod.

Je to skvělá příležitost pro rodiče a budoucí žáčky, aby se seznámili s naší školkou. Děti s rodiči si prohlédnou třídy a získají odpovědi na některé své otázky. Seznámí se nejen s prostředím, ale také pedagogickým i nepedagogickým personálem.

30. 4. dopoledne – TRADICE ČARODĚJNIC

V tento den mohou děti přijít do mateřské školy v kostýmu čarodějnice/čaroděje. Během dopoledne proběhne čarodějnický rej formou her. Završení celého dopoledne bude čarodějnický tanec.

CÍL: Hlavním cílem je seznámení dětí s tradicemi „SLET ČARODEJNIC“ a pochopení symbolu dobra a zla.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.