Úterní kroužky 2023/2024

V úterý jsou realizovány kroužky: přírodovědný a žurnalistický.