Plán akcí na měsíc ÚNOR – MŠ LOM

1. 2. ZIMNÍ OLYMPIÁDA  – zábavně-soutěžní dopoledne

Děti si svou zimní olympiádu užijí v prostorách mateřské školy, seznámí se symboly her – olympijské kruhy, vlajky, olympijský oheň a vyzkouší si některé disciplíny, které do zimních her neodmyslitelně patří.

CÍL: Rozvoj pohybových dovedností – hrubé i jemné motoriky. Získání elementárních poznatků o životě lidí, kultuře, přírodě, sportu i mezilidských vztahů (podvědomí o vlastenectví – češství.)

14. 2. dopoledne ČERVENÝ SRDÍČKOVÝ DEN

V tento den přijdou děti do MŠ oblečeny do červené barvy nebo oblečení s různými červenými motivy. Dopolední kreativní tvoření. Děti si vyrobí valentýnská přání pro své nejmilejší, povíme si příběh svatého Valentýna a něco o tradici oslav tohoto svátku. Tento den bude plný lásky.

CÍL: Rozvoj estetického vnímání a osobních vlastností ( radost pro druhého). Svatý Valentýn není jen oslavou lásky, která má mnoho podob, ale také přátelství a kamarádství.

19. 2.  dopoledne v 9.30 hod. CANISTERAPIE V MŠ

Canisterapie (canis – latinsky psovití) je jedna z metod, využívající podvědomého pouta při pomoci lidem v obtížných situacích. Děti se seznámí s pejskem labradorem, který je speciálně vycvičen k canisterapii. Děti si užijí speciální program s ukázkou a osvětou této prospěšné terapie se speciálně vycvičeným pejskem Oldou. Rozšíří si znalosti o tom, že i pes může být veselý, smutný nebo nemocný a pokud se budeme o něj dobře starat a budeme ho mít rádi, stane se nám pes dobrým a věrným kamarádem.

CÍL: Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou. Uspokojování potřeby něžnosti formou mazlení i hlazení psa. Budování kladného vztahu k přírodě a ke zvířatům.

27. 2. dopoledne MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ

V tento den mohou děti přijít do MŠ oblečeny v pohodlných, karnevalových maskách nebo doplňcích. Během dopoledne si děti užijí spoustu radosti, zábavy, soutěží, diskotéky – veselý masopustní rej, přehlídka masek.

CÍL: Poznávání a dodržování tradice masopustu, prožitek zábavy a karnevalového veselí.

29. 2. dopoledne NÁVŠTĚVA ZŠ LOM S PŘEDŠKOLÁKY

Děti z předškolní třídy „Motýlků“ navštíví v tento den 1. třídu v naší ZŠ Lom, aby se podívaly, co je čeká v příštím školním roce. Prohlédnou si třídu a vyzkouší si, jak se sedí ve školní lavici. Paní učitelka bude mít připravený výukový program, do kterého se naši předškoláci přirozenou formou zapojí. Dále si prohlédnou také školní družinu, tělocvičnu, jídelnu a ostatní prostory ZŠ, aby se zorientovaly v prostředí, které je pro ně zatím neznámé.

CÍL: Eliminovat strach a nejistotu, které nástup na ZŠ děti často provází, vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým „prvňáčkem“. Získávat nové poznatky, zkušenosti a kompetence.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.