Volby do školské rady

Dne 24. 1. 2024 byla členkou školské rady za pedagogy zvolená Ing. Lenka Říhová.

Kandidátkou na člena školské rady za pedagogy pro volby dne 24. ledna 2024 je Ing. Lenka Říhová.

Tímto opakuji výzvu pro zástupce oprávněných osob, aby podaly návrh na kandidáty pro volby, které se uskuteční dne 31. ledna 2024 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Volí se jeden zástupce nezletilých žáků. Jedná se o doplňující volby po navýšení počtu členů školské rady ze tří na šest. Funkční období člena školské rady skončí v září 2024, kdy se budou konat řádné volby do školské rady s funkčním obdobím 3 roky.

Volby se budou konat v čase 7.40 – 8.00 a pak 11.40 – 12.00 a to ve školním klubu, který je hned u vchodu do základní školy na adrese Vrchlického 372, Lom.

Kandidát musí s kandidaturou vyslovit písemný souhlas. Písemný souhlas se možné doručit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu školy, osobně do rukou ředitele školy (v těchto dvou případech musí souhlas obsahovat originální podpis kandidáta) nebo prostřednictvím emailu na adresu zs.lom@seznam.cz (zde musí souhlas obsahovat úředně ověřený elektronický podpis). Nejzazší termín pro doručení souhlasu s kandidaturou je 18. ledna 2024. V tento den musí být souhlas doručen do školy (nestačí např. podání na poště).

Souhlas s kandidaturou