Stávka v ZŠ a MŠ Lom

Vážení zákonní zástupci našich dětí a žáků,

chceme Vám tímto sdělit, že nesouhlasíme s kroky vlády směrem k našemu školství, které v uplynulých měsících dělá. Tyto kroky mají různou podobu, ale cíl je jen za každou cenu ušetřit prostředky. Nejde nyní jen o platy nepedagogických zaměstnanců a už vůbec ne učitelů. Hlavním problémem jsou celkové změny ve školství, které povedou například k omezení inovací ve vzdělávání, omezení péče o nadané děti a děti s podpůrnými opatřeními, snížení atraktivity učitelství pro novou generaci učitelů, omezení prostředků na pomůcky, snížení počtu učitelů, kteří se mohou individualizovaně věnovat žákům apod.

Přes výše uvedené nechceme, aby spory mezi vládou a školskou veřejností odnášeli žáci či rodiče. Naše připojení ke stávce tak zůstane v tuto chvíli pouze symbolické. Výuka v základní škole zůstane plně zachována a provoz v mateřské škole také. V běžném provozu zůstane školní jídelna, klub i družina.

Situace je opravdu vážná, ale nechceme Vám působit komplikace. Všechny naše služby tak zůstanou zachovány.

Mgr. Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc, ředitel školy