PLÁN AKCÍ ZÁŘÍ – MŠ LOUČNÁ

Kamarádi hola hola, školka opět všechny volá

  • ­ ­seznamovací dopoledne v MŠ během prvního týdne
  • ­­­­­přivítání nových kamarádů, seznámení se školkou, svou značkou, pravidly, rituály a režimem zábavnou formou pomocí her a soutěží

Cíl: Adaptace dětí na nové prostředí, kamarády i paní učitelky

7. 9. Třídní schůzky

Od 16.30 hod. budou v jednotlivých třídách probíhat informativní třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s režimem MŠ, provozním řádem, školním řádem a jinými organizačními záležitostmi, které se budou týkat školního roku 2023/2024.

 27. 9. Podzimní vycházka

  • turistická vycházka do okolí MŠ
  • děti by s sebou měly mít vhodné oblečení, obuv, batůžek s pitím a nějakou dobrotou

Cíl: Seznamování s okolím mateřské školy a pozorování změn v podzimní přírodě

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.