PLÁN AKCÍ KVĚTEN – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

KVĚTEN 2023

 Mateřská škola Lom

3. 5. a 4. 5. ZÁPIS DO MŠ LOM – od 9.00hod. do 15.30hod.

Během obou dnů bude v naší MŠ probíhat zápis nových dětí do MŠ Lom na školní rok 2023/24. K zápisu je potřeba s sebou přinést občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte.

5. 5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – dopoledne

Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Motýlků zúčastní s paní učitelkou slavnostního vítání nových občánků našeho města na MěÚ Lom, kde přednesou tematické básničky všem přítomným.

CÍL: Spolupráce s MěÚ Lom, navázání kontaktů s nejmenšími občánky města.

10. 5. DEN MATEK VE ŠKOLKOVÉ KAVÁRNIČCE – odpoledne  

V MŠ tento den odpoledne od 16:00 věnujeme maminkám našich dětí, neboť mají v našich životech nejvýznamnější místo. Děti maminky podarují vlastnoručně vyrobenými dárečky a také malým občerstvením, které udělá určitě všem radost. Děti vytvoří příjemnou atmosféru vlastnoruční péčí o své milované maminky v připravených tematických koutcích (kadeřnictví, masáže a kosmetickém salónu).

CÍL: Úcta k mamince, význam maminky v životě dítěte, prohlubování umění vyjádřit, projevit lásku, náklonnost, aneb „radost mám, když dávám, nejen když dostávám“.

Dle tradice, v tento den maminky nepracují, nevaří ani neuklízejí. Všechno by měly obstarávat děti.“ 😉

9. 5. – 12. 5. KVĚTINOVÝ TÝDEN

Od 9. 5. do 12. 5. prosíme rodiče dětí o donesení květin, které osázíme dne 16. 5. do našich květníků, truhlíků, záhonků. Uvítáme opět květiny koniferového typu, ale i různé druhy okrasných květin, jednoletek, trvalek, nebo hlínu či hnojivo. Rodiče se mohou i vzájemně domluvit na společném zakoupení rostlin ve skupinkách. Děkujeme!

CÍL: Podpora spolupráce kolektivu, spolupráce školy a rodiny, zvelebení prostředí MŠ, radost ze zahradničení.

15. 5. DEN RODINY

Dnešní dopoledne věnujeme tématu rodiny a jejího významu v životě dítěte. Prosíme o donesení fotografií členů rodiny (prohlížení rodinných fotografií). Budeme si s dětmi povídat, kdo do rodiny patří, nebo jak vypadala rodina, když rodiče byli sami dětmi. Jaký má vlastně rodina význam a jak je velmi důležité strávit aspoň nějaký čas skutečně spolu ;-).

CÍL: Učit se rozumět rodinným vazbám a příbuzenským vztahům, povíme si, proč je rodina a čas strávený společně tolik důležitý a krásný.

19. 5. MOBILNÍ PLANETÁRIUM (začátek v 8:30 – 9:00hod.)

Děti v zábavně-vzdělávacím programu mobilního planetária, shlédnou naučné animované pohádky na téma vesmír (planety naší sluneční soustavy). Projekci lze sledovat vleže.

CÍL: Seznámení se základními jevy astronomie.

22.5. SKUPINOVÉ FOCENÍ – od 8.30hod.

Tento den se budou děti v naší MŠ fotografovat. Společná fotografie 50,-, samostatná fotografie 2ks/40,-. Na požádání lze fotografie přiobjednat, (20,-/ks). V případě sourozeneckého fotografování prosíme o osobní domluvu, zda děti vyfotit dohromady nebo zvlášť. Společná fotografie vždy pro každé dítě. Skupinky z organizačních důvodů nefotografujeme.

CÍL: Památeční fotografie

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.