Setkání se seniory z Loučné

Opět jsme po několika letech navázali na spolupráci se seniory v Loučné. Setkání se uskutečnilo u nás ve škole dne 4. 4. 2023. Celou akci jsme zaměřili na Velikonoce. Bylo pro nás velkým potěšením, že si spousta seniorů na nás vzpomněla, poznali nás, i když děti podstatně vyrostly.
Připravili jsme pro ně vystoupení plné básní, písniček a přidali jsme i country tanec. Bylo moc hezké, že si s námi i zpívali. Po vystoupení následovaly dílničky, kde senioři společně s dětmi vyráběli dekorace k Velikonocům – překrásné ovečky a na ubrousky si také mohli namalovat obrázky. Naše školní jídelna připravila pohoštění, které senioři moc pochvalovali. Kuchyni za to patří veliký dík.
Z nostalgie jsme s naší návštěvou nahlédli do jednotlivých tříd, kde probíhala výuka, a děti předvedly, co umějí. Od našich dětí také senioři dostali dárečky z keramiky, kterou se v poslední době zabýváme. Atmosféra tohoto dne byla výborná, všichni jsme byli rádi, že se toto setkání uskutečnilo, a určitě nezůstane jenom u něj, další společné plány již promýšlíme…
Poděkování patří dětem, které v relativně krátkém čase nacvičily toto vystoupení.

Mgr. J. Lukášová, Mgr. I. Bartovská, vych. Z. Hokrová,

ZŠ Lom