KNIHOVNA – MŠ LOM

Dne 14. 4. jsme navštívili městskou knihovnu, kde na nás čekala milá paní knihovnice Jitka Riegrová. Ta si pro nás připravila moc krásný program, kterým v nás všech vzbudila zájem o knihy. Ochotně nám vyprávěla o tom, jak to v knihovně chodí, kdo si může knížku v knihovně půjčit a také nám řekla, jak se ke knize chovat, abychom ji nevrátili zničenou. Splnili jsme několik úkolů v pracovních listech, zdolali těžké hádanky a za to jsme si vysloužili sladkou odměnu. Paní Riegrové patří veliké poděkování!