AKCE DUBEN – MŠ LOUČNÁ

6. 4. – 10. 4. MŠ UZAVŘENA   –    VELIKONOČNÍ SVÁTKY

12. 4. Návštěva v KNIHOVNĚ Lom

program pro nejstarší děti s prohlídkou knihovny

 Cíl: podporovat u dětí zájem o knihy, čtenářství a předčtenářskou gramotnost

12.4.Návštěva herničky Permoníček

pouze třída nejmenších – myšky

Cíl: rozvoj pohybových dovedností, utužení kolektivu

13. 4. – 8. lekce plavání

Cíl: zdokonalování plaveckých dovedností

20. 4. – 9. lekce plavání

– závěrečná ukázková hodina pro rodiče

Cíl: zdokonalování plaveckých dovedností, spolupráce rodiny a školy

21. 4. Planetárium v ZŠ Lom

dopolední program v mobilním planetáriu

Cíl: získávání nových vědomostí o světě kolem nás

26.4. Preventivní vyšetření zraku

– vyšetření pro nahlášené děti, cena 200,- Kč

28. 4. Čarodejnice v MŠ

– soutěžní dopoledne v kostýmech čarodejnic a čarodějů

Cíl: prožívání tradic, rozvoj fantazie, představivosti a soutěžení

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.