Zachraňme spolu království přírody

Dne 21.3.2023 jsme si připravili projekt o ochraně přírody. Pozvali jsme k nám, do třídy V.A., žáky prvního stupně na malé divadelní představení o oběhu vody v přírodě, potom jsme si s ostatními dětmi „zatřídili“ odpady a zahráli si na malé chemiky, když jsme zjišťovali informace o vodě. A pak, hurá, do tělocvičny na soutěže mezi družstvy.
Družstva překonala pár překážek, zaskákala si jako žabky, objevila správné odpovědi v kapičkách, vyhledala vodní živočichy, vybarvila postavu podle obsahu vody v lidském těle a zazpívala píseň o vodě. Nakonec si přišli „malé víly a králové vod“ pro diplom a malou sladkou odměnu.
Jak se nám to povedlo? To můžete posoudit z fotek, které nám pořídila paní vychovatelka Z. Hokrová.
Děkujeme jí i paní asistentce M. Krepčíkové za pomoc při práci na projektu.
Žáci V.A