Světýlková výprava za skřítkem Podzimníčkem – MŠ Loučná

Poslední týden v říjnu jsme požádali rodiče, aby spolu s dětmi vyrobili skřítka z přírodnin i jiných materiálů. Postupně se nám tak začaly zaplňovat okna a schodiště před školkou. Vznikla nádherná výstava s originálními výtvory skřítků. V úterý 1. 11. 2022 jsme se společně sešli před MŠ, každý skřítek dostal své jméno, které mu děti s rodiči vymysleli. Vyslechli jsme si příběh skřítka Podzimníčka, kterému vítr rozfoukal podzimní obrázky pro děti. Poté se už všichni vydali na světýlkovou cestu a posvítili si pomocí lampiček, lucerniček i lampionů, aby skřítkovi pomohli najít jeho rozfoukané obrázky. Na konci cesty jsme společně zazpívali za doprovodu kytary a pomocí říkanky uspali skřítka Podzimníčka v nachystané postýlce. Všechny děti obdržely pamětní list a malou odměnu. Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a hojnou účast na této vydařené akci.