Akce červen – MŠ Loučná

1. 6. – DEN DĚTÍ V MŠ

Oslava Dne dětí proběhne zábavnou formou, kdy děti budou plnit po cestě za pokladem různé úkoly a čeká je i odměna. Cíl: Radost z hezkých a příjemných zážitků.

9. 6. – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Rozloučení proběhne v kulturním domě v Lomu od 17:00 hod. a pro děti si v tento den také připravil zábavný program Hopsík.n Cíl: Prohloubení vztahů školy, rodiny a města.

10. 6. – FOTBALOVÝ TURNAJ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zúčastní se skupina vybraných dětí, turnaj proběhne v Litvínově na fotbalovém hřišti. Cíl: Rozvoj fyzické zdatnosti, spolupráce v týmu, dodržování pravidel.

13. 6. POLICIE V MŠ

  • 9:30 hod. na zahradě MŠ
  • Beseda s příslušníky LOMSKÉ POLICIE v dopoledních hodinách. Cíl: Získávání vědomostí o práci policie.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.