Květinový den v MŠ LOM

V rámci tématu „ŽIVOT V TRÁVĚ“ se děti učily sázet květiny do truhlíků, kterými jsme vyzdobili okna naší školky. Veliké poděkování patří rodičům za donesení kytiček.