AKCE KVĚTEN – MŠ LOUČNÁ

 4.5. a 5.5. ZÁPIS DO MŠ

4. 5. – TŘETÍ LEKCE PLAVÁNÍ SOVIČEK

Cíl: Získávání a prohlubování plaveckých dovedností.

6. 5. DÍLNIČKY KE DNI MATEK

Výroba drobných dárečků pro maminky.

Cíl: Dodržování tradic, rozvoj tvořivosti a fantazie.

9.5. – 13.5. KYTIČKOVÝ TÝDEN

Cíl: spolupráce rodiny a školky, zvelebování a úprava okolí naší školky.

11. 5. ČTRVTÁ LEKCE PLAVÁNÍ SOVIČEK

17. 5. TENIS V ZŠ LOM

Dopoledne v tělocvičně základní školy Lom s trenéry sportovního klubu.

Cíl: zvyšování fyzické kondice, sportovní aktivity.

18. 5. – PÁTÁ LEKCE PLAVÁNÍ SOVIČEK

19. 5. DIVADLO „NA KLICE“ V MŠ

Pohádka HLEDÁ SE KÓDL.

Dopolední zábavný program pro děti od 08:00 hod.

Cena: 80,- Kč/dítě

Cíl: zážitek z prožitku, prohloubení kulturních dovedností.

25. 5. ZÁVĚREČNÁ LEKCE PLAVÁNÍ

Závěrečná ukázková hodina pro rodiče od 9:30 do 10:30 hod. v plaveckém bazéně v Litvínově.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.