Den Země a Den knihy v MŠ Lom

Celý týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak chráníme naši planetu Zemi, co je správné a co špatné. Děti pracovaly ve skupinách na rozumových a tvořivých činnostech, které jsme si pro ně připravily. Vyvrcholením celého týdne byl čtvrteční den, ve kterém děti plnily úkoly a na školní zahradě hledaly vše, co souvisí s naší Zemí. Každý si v tento den odnesl domů medaili ve tvaru Zeměkoule a diplom.

Na pátek připadal Den knihy, pro děti jsme připravily celodenní povídání o knihách, jak s nimi zacházíme, kde je můžeme koupit a kde si je můžeme půjčit. Děti si společně zahrály na knihovnu a tak měly možnost si vyzkoušet, jak to v takové knihovně chodí.