Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Naše Mateřská škola Lom se zapojila do ekologického projektu patřícího do recyklačního programu vzniklého pod záštitou MŠMT ČR. Vyhlásilo ho Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností Remobil s názvem Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. A protože mobilní telefon má opravdu mamutí dopad na životní prostředí, vedlo nás to k zamyšlení, že je důležité hlavně pro děti zúčastnit se projektu a zahrát si na pravěk. S dětmi jsme vyrobily sběrné nádoby, plakát a letáčky v designu zohledňujícím motiv pravěku a našich dávných předků. Sběrné nádoby byly po domluvě s vedením města umístěny na obě pošty v našem městě a v obou mateřských školách. V měsíčníku Lomská radnice vycházela pravidelně výzva upozorňující občany a širokou veřejnost na sběr starých mobilních telefonů. Za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve školním roce 2020/2021 dostala MŠ pochvalu. Děkujeme všem, kteří se s námi do aktivity zapojili a pomohli při tomto projektu, neboť se nám povedlo nasbírat přes 210 kusů starých mobilních telefonů. Velké díky.

Za MŠ Lom