Zimní sporty a radovánky u Dráčků v MŠ Lom

Týden od 18. – 22. 1. byl u Dráčků ve znamení zimních sportů. Téma jsme pojali jako společný mini projekt, jehož cílem bylo seznámit se obecně s nejrůznějšími druhy oficiálních zimních sportů nebo zimních olympijských disciplín, ale především učit se chápat důležité hodnoty, postoje a pravidla, bez kterých se žádný správný sportovec v týmu neobejde. Zaměřili jsme se proto hlavně na fair play, na umění vždy a za každých okolností se dohodnout, domluvit a společně pracovat tak, aby výsledek čehokoliv, co děláme, byl ten nejlepší.

Děti aktivity prožívaly velice intenzivně a opravdově. Vše výše zmíněné jsme si vyzkoušeli nejen při naší týmové výtvarné práci, ale také při hrách, soutěžích nebo i při těch nejběžnějších činnostech, které ve školce společně děláme. Děti se naučily týmový pokřik „hurá, hurá, já to vím, Dráčkové jsou skvělý tým!“ a používali jsme jej před každou činností i po ní. Domlouvaly se samy na svolání do kroužku, na tom, který stoleček si dojde první k okénku pro jídlo, jestli na záchůdky pustí první chlapci holčičky nebo naopak… :). Dráčkové si pomáhaly v šatně při oblékání, venku při vyrábění koulí ze sněhu, při stolování s obsluhou, nebo při volních hrách ve třídě se stavěním, konstruováním… Děti se učily potlačovat rozčarování z prohry a podporovat se fanděním při soutěžení a hrách. Učily se tak prakticky a přirozeně uplatňovat všechna pravidla, zásady a hodnoty, důležité pro formování i fungování každého správného (nejen sportovního) týmu.

Jitka Strýhalová