Tříkrálový příběh – jak jsme si připomněli tradici tří králů v MŠ Lom – 6. 1. 2021

Příběh tří králů má dlouhou tradici a těsně se váže na příběh vánoční. S dětmi jsme si proto v tento den připomněli a zrekapitulovali tématiku vánoc a celé vánoční období tímto oficiálně ukončili. Tradici a její podání jsme přizpůsobili věku dětí, s knížkou a obrázky jsme si vyprávěli o putování Josefa a Marie do Betléma, o narození Ježíška a o třech králích – mudrcích, kteří se přišli Ježíškovi poklonit z dalekých zemí. Jejich příběh jsme s Dráčky zasadili i do dnešního kontextu pojetí svátku, povídali jsme si o významu pomoci těm, kteří si sami pomoci nedovedou (symbolika darů tří králů, tříkrálová sbírka…).

Na památku tříkrálového dne jsme si v obou třídách vyrobili korunku, kterou si děti vyzdobily, naposledy jsme si při tom také poslechli a zazpívali koledy. S Dráčky jsme se učili písničku „My tři králové“, kterou jsme si také zatančili. Při ranním cvičení jsme po nášlapné motorické dráze a přes říční kameny „putovali s dary do Betléma“. Dráčci si tři krále také nakreslili, a to pomoci zmizíku a inkoustem natřeného pozadí (putování v noci).

Jitka Strýhalová