Plán akcí MŠ Lom na měsíc listopad 2020

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

LISTOPAD 2020

 Mateřská škola Lom

 2. – 6. 11. DÝŇOVÁNÍ ANEB STRAŠIDÝLKA V NAŠÍ ŠKOLCE (přesunutá akce z října)

Jako každoročně i letos se pokusíme vesele i „strašidelně“ vyzdobit nádvoří naší školky J. Dokážeme to? Vydlabejte/ozdobte/ společně s vašimi dětmi dýně a přineste je do školky. Fantazii a kreativitě se meze nekladou – těšit se budeme na strašidelné i roztomilé dýně všech tvarů i velikostí. Uvítáme taktéž čajové nebo hřbitovní svíčky (obyčejné/elektrické) do dýní. Nezapomeňte dýně na viditelném místě podepsat, děti za svou snahu později obdrží diplom a malou drobnost.

CÍL: Podpora kreativity, fantazie, tvořivosti, rozvoj jemné motoriky, prožitek těšení a tradice, radost z práce a podpora estetické výchovy.

 

4.11. 9.00 hod. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ LOM

Během dnešního dopoledne proběhne v MŠ Lom vánoční fotografování dětí. Námět a kulisy fotografií lze nahlédnout na nástěnce v šatně a na dveřích ze šatny do třídy . 3 ks fotografií velikosti 15 x 21 cm stojí 200 Kč, každý další kus 50,-. Základní sadu fotografií uhradíme za každé z fotografovaných dětí z třídního fondu (200 Kč). Děti, které budou v den fotografování v MŠ, budou fotografovány, v případě, že o fotografování nebudete mít zájem, nahlaste tuto skutečnost učitelkám MŠ.

10. 11. dopoledne HNĚDÝ DEN V MŠ LOM

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do hnědé barvy a jejích odstínů.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období – podzim.

19. 11. dopoledne LISTOPADOVÉ KOUZLENÍ – ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ Z LISTÍ

Během dopoledne si děti prostřednictvím tvořivých dílniček s paní učitelkami vyrobí „podzimní knížečku“ z vlastních prací. Jak už název napovídá, tvořit budeme z barevného podzimního listí a vyzkoušíme si přitom různé výtvarné a pracovní techniky.

CÍL: Poznávání barev a vůní podzimu, práce s přírodním materiálem, rozvoj jemné motoriky, radost z vlastní tvorby, poznávání a osvojení si nových technik apod.

PROSÍME RODIČE, ABY KAŽDÉ DÍTĚ PŘINESLO DO MŠ CCA 20 PĚKNÝCH, BAREVNÝCH, VYLISOVANÝCH LISTŮ RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ. NEJLÉPE NAPŘ. V NOVINOVÉM PAPÍRU. MOC DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.