Spádová škola pro integrovaný záchranný systém je ZŠ Ruská

Vážení,

usnesením Vlády ČR č. 1033 bylo hejtmanům krajů nařízeno určit školská zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v profesích důležitých pro zvládnutí aktuální situace v nouzovém stavu.

Jedná se o zaměstnance:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb,
  • orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • v sociálních službách,
  • sociální pracovníky zařazené k výkonu sociální práce na obecních úřadech a sociální pracovníky a další odborníky vykonávající sociálně právní ochranu dětí,
  • příslušníky ozbrojených sil
  • pedagogické a nepedagogické pracovníky určené školy nebo školského zařízení

bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy.

 

V souladu s výše uvedeným rozhodl hejtman Ústeckého kraje po dohodě se zřizovatelem o určení školy pověřené k výkonu péče o děti. Pro spádovou oblast Litvínovsko je pověřenou školou Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059, Litvínov. Péče bude zajištěna v čase od 6:00 do 16:00 hodin každý pracovní den. Péče o Vaše děti nebo děti Vašich zaměstnanců bude zajištěna pracovníky školy ve skupinkách nejvýše po 30 dětech. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

https://zs.zsruska.cz/2020/10/13/skola-zajisteni-pece-pro-rodice-specifickych-profesi/

Mateřské školy nejsou usnesením Vlády ČR ani jiným mimořádným opatřením dotčeny. V rámci provozu mateřských škol jsou dodržena všechna hygienická opatření platná v daný okamžik.  Bezpečnost dětí je naším předním hlediskem, proto Vás, rodiče dětí, žádáme o respektování hygienických doporučení a opatření jednotlivých zařízení.