S moudrou sovou do nového školního roku

Začátek nového školního roku sebou vždy přináší spousty emocí pro děti, rodiče i učitelky. Radost a smích ze shledání, obavy a strach z neznámého, nové plány. Na děti v MŠ Loučná také od září čekalo mnoho změn. Učitelky v době prázdnin vytvořily nový školní vzdělávají program s názvem „Moudrá sova našim dětem, poradí, jak projít světem“ Tento dokument byl vytvořen pro tři třídy dle věku dětí. Názvy tříd se jmenují podle zvířátek a jejich schopností. Nejmladší dětičky jsou Myšky, starší děti se jmenují Veverky a nejstarší děti předškoláci jsou Sovičky.
Obrázky zvířátek děti vítají ve vstupu do budovy mateřské školy, sledují jejich šikovnost v šatně při oblékání, ve třídě i při stolování. Sovička provází děti celým vzděláváním, učí je novým dovednostem a schopnostem, sleduje jejich pokroky a úspěchy. V každé třídě jsou dvě třídní učitelky. Rodiče si mohou všechny potřebné informace k provozu mateřské školy, režimovým momentům, akcím a důležitým upozorněním přečíst na nástěnce ve vestibulu, chodbě nebo vývěsce. V šatně dětí se pak mohou seznámit například s tím, že na začátku školního roku děti čekalo rozdělení do tříd, seznámení s novými kamarády, svojí značkou, prostředím i pravidly a jaké básničky a písničky se děti aktuálně učí. Těšíme se na školní rok 2020/2021, na to, že budeme zpívat, cvičit, malovat, tvořit, poznávat, učit se a hrát si, protože nás to všechny moc baví.

Kateřina Zpěváčková