AKCE MŠ – LOUČNÁ Září 2020

  1. 9. – 4. 9.Seznamovací dopoledne v MŠ

přivítání nových kamarádů, seznámení se školkou, svou značkou, pravidly, rituály a režimem zábavnou formou pomocí her a soutěží

Cíl: Adaptace dětí na nové prostředí, kamarády i paní učitelky.

  1. 9. Třídní schůzka pro nejmenší

V 9 hod. ve třídě Myšek, se rodiče nově příchozích dětí seznámí s třídní učitelkou, která jim předá základní informace k adaptaci dětí a dalším organizačním záležitostem.

  1. 9. Třídní schůzky

Od 15.30 hod. budou v jednotlivých třídách probíhat informativní třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s režimem MŠ, provozním řádem, školním řádem a jinými organizačními záležitostmi, které se budou týkat školního roku 2020/2021.

  1. 9. Návštěva Docela velkého divadla

Třída Veverek a Soviček se zúčastní divadelního představení s názvem Rusalka

  1. 9. Podzimní vycházka

–  turistická vycházka do okolí MŠ

– děti by s sebou měly mít vhodné oblečení, obuv, batůžek s pitím a nějakou dobrotou

Cíl: Seznamování s okolím mateřské školy a pozorování změn v podzimní přírodě

 

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.