Plán akcí MŠ Lom na měsíc září 2020

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

září 2020

 Mateřská škola Lom

 

8.9. dopoledne SEZNAMOVACÍ DOPOLEDNE „Jede vláček „Seznamováček“

Děti se seznámí s prostředím MŠ, s důležitými hygienickými i organizačními pravidly a zejména s pravidly bezpečného pohybu v budově MŠ i mimo ni. Důležitou součástí dopoledne bude poznání únikové cesty. Celé dopoledne proběhne pro děti přístupnou, hravou formou.

CÍL: zábavné seznamování s prostředím i nejbližším okolím MŠ, poučení o třídních pravidlech, hygienických pravidlech a pravidlech bezpečnosti

 

10.9. 15.30 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ A UČITELEK MŠ OD 15.30 hod. ve třídě „Dráčků“ (přízemí)

Úvodní třídní schůzka rodičů a učitelek MŠ, kde se rodiče dozví vše potřebné o předškolním vzdělávání svých dětí. Pokud je to jen trochu možné, prosíme rodiče o zajištění hlídání svých dětí z důvodu klidného a nerušeného průběhu třídní schůzky. Děkujeme!

 

22.9. dopoledne   „S KAMARÁDEM ZA POHÁDKOU“

Děti z obou tříd – Dráčků i Čiperek se společně vypraví na krátkou vycházku do nejbližšího okolí MŠ. Společně budeme poznávat prostředí kolem nás, děti se budou učit chodit s kamarádem za ruku, vzájemně se blíže poznávat a spolupracovat ve dvojicích i ve skupině. Po cestě děti bude čekat „Pohádkový kvíz“ plný zábavných a poučných otázek a aktivit.

CÍL: Seznámení s okolím MŠ, poznávání a vzájemné sbližování dětí při společných aktivitách, chození s kamarádem za ruku, nejdůležitější pravidla chůze ve skupině mimo areál MŠ.

 

PO CELÉ OBDOBÍ „PADAJÍCÍCH KAŠTANŮ“ BUDEME V NAŠÍ ŠKOLCE SBÍRAT KAŠTANY, ODEVZDÁME JE NA POMOC ZVÍŘATŮM LESNÍ SPRÁVĚ, SE KTEROU DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJEME (PROSÍME O ZAPOJENÍ  RODIČE, PRARODIČE, DĚTI…). ODMĚNOU BUDE DĚTEM FINANČNÍ VÝTĚŽEK, JEŽ POUŽIJEME VE PROSPĚCH DĚTÍ (AKCE, DÁRKY, PMŮCKY APOD.) DĚKUJEME!

 

 

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.