Loučení s předškoláky

V pondělí 22. 6. 2020 jsme se v dopoledních hodinách na zahradě MŠ společně rozloučili s našimi předškoláky, i když se školka pro děti otevřela před týdnem konání a stále platí zvláštní režim, tak i v menším počtu docházejících dětí jsme si nachystali společné pásmo pro rodiče. Úvodního slova se ujala vedoucí MŠ Kateřina Zpěváčková, poté ředitel školy Mgr.et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc, který omluvil pro své pracovní povinnosti paní starostku Bc. Kateřinu Schwarzovou. Za hudebního doprovodu kytary jsme si společně zazpívali. Předškoláci si na památku odnesli domů malý dáreček, knihu, šerpu, pamětní medaile, bublifuk a sladký balíček dobrot od vedení města Lom. Počasí nám přálo a tuto krásnou akci jsme si všichni moc užili a společně i ukončili školní rok 2019/2020.