Výsledky zápisu dětí do MŠ – Loučná

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most

434 11 Lom, Vrchlického 372

tel. 731 659 575

 

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

   v Mateřské škole Lom – Loučná, Podkrušnohorská 82

                          na školní rok 2020/2021

 

                                   01   –   přijat/a

                                   02   –   přijat/a

                                   03   –   přijat/a

                                   04   –   přijat/a

                                   05   –   přijat/a

                                   06   –   přijat/a

                                   07   –   přijat/a

                                   08   –  přijat/a

                                   09   –  přijat/a

                                   10   –  přijat/a

                                   11  –  přijat/a

 

 V Lomu dne  03.06. 2020                                                Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc

                                                                                                      Ředitel ZŠ a MŠ Lom

 

 

 

Vážení zákonní zástupci, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Loučná, Podkrušnohorská 82 od 4. 6. – 12. 6.2020 od 8 do – 12 hodin nebo na základě telefonické domluvy.