Znovuotevření MŠ Lom

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJEME VÁM, ŽE NAŠE MŠ LOM, HUSOVA 198

SE ZNOVU OTEVŘE V PONDĚLÍ 15. 6. 2020

  • Provoz MŠ bude zajištěn dle standardního režimu s dodržením všech hygienických opatření nařízených a specifikovaných v manuálu MŠMT pro předškolní vzdělávání
  • Při první návštěvě MŠ rodič dítěte vyplní a podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
  • Žádáme vás, aby do prostor MŠ vstupoval s dítětem pouze 1 zákonný zástupce, který ve vnitřních prostorách použije roušku (dítě mít roušku nemusí), a který neprodleně po předání dítěte paní učitelce MŠ opustí
  • Žádáme vás, abyste po vstupu do šatny MŠ použili (rodič i dítě) dezinfekci rukou (dávkovač je umístěn v dětské šatně)
  • Žádáme vás, abyste i ve vnějších prostorách areálu MŠ dodržovali 2m rozestupy a respektovali organizaci příchodu a odchodu rodičů s dětmi do/z MŠ paní školnicí
  • Paní učitelky si s dětmi do odvolání nebudou podávat ruku při příchodu a odchodu do/z MŠ, ale kontaktují se pozdravem
  • Žádáme vás, abyste do MŠ umístili své dítě jen v případě, že nevykazuje ŽÁDNÉ známky virového onemocnění, dítě, které by takové známky vykazovalo, nebude do MŠ přijato. Po příchodu do MŠ bude každému dítěti změřena TT bezkontaktním teploměrem TĚŠÍME SE NA VÁS!