Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

v příloze najdete oficielní seznam přijatých dětí podle registračních čísel. Nicméně sdělujeme, že přijaty byly děti s registračními čísly:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 25

Výsledky zápisu do ZŠ 2020-2021

Děkujeme za důvěru a těšíme se v září na nové prvňáčky.

 

Mgr., Bc., Bc., Jaroslav Zajíc

ředitel školy