Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

v souladu s aktuální vyhláškou MŠMT Vás informuji o tom, jak bude probíhat hodnocení za druhé pololetí tohoto školního roku. Při hodnocení se vezme v potaz zejména:

1) hodnocení z druhého pololetí, které žák získal do uzavření školy,

2) podpůrně hodnocení z druhého pololetí ze vzdělávání na dálku,

3) podpůrně hodnocení z prvního pololetí.

Vzhledem k tomu, že výuka neprobíhala v druhém pololetí ani měsíc a půl, bude kladen důraz i na odevzdávané úkoly ve druhém pololetí. Upozorňuji, že někteří žáci neodevzdávají zadané úkoly vůbec. Tito nebudou moci být za druhé pololetí hodnoceni! Budou tak konat náhradní zkoušku, jejíž podmínkou budou zpracované všechny úkoly z dálkové formy vzdělávání. Proto upozorňuji všechny žáky, aby úkoly odevzdávali průběžně a včas.

Děkuji

Mgr. Jaroslav Zajíc

ředitel školy