Informace pro zaměstnané rodiče z MŠ a ZŠ Lom – zajištění hlídání dětí

Vážení zákonní zástupci,

pro oblast Litvínova a okolí byla stanovena jedna základní škola, která zajistí hlídání dětí od 3 do 10 let. Hlídání je ovšem pouze pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci těchto profesí:

– bezpečnostních sborů,

– obecní policie,

– poskytovatelům zdravotních služeb včetně lékáren,

– příslušníkům ozbrojených sil

– obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Pro rodiče, kteří nepracují ve výše uvedených profesích není nabídka určena. 

Touto základní školou je Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov.

Zákonní zástupci uvedených profesí mají kontaktovat ředitelku stanovené základní školy na na e-mailu reditelka@3zs.cz nebo tel. 476 111 037.

Ředitelka stanovené základní školy sděluje dále následující:

Pro zapsání dítěte je nutné vyplnit žádost a prohlášení o bezinfekčnosti, pokud možno předem, eventuálně před vchodem do budovy školy. Požadované formuláře odevzdáte osobně při první návštěvě školy.

Veškeré informace a formuláře k vyplnění jsou dostupné na webových stránkách školy www.3zs.cz

Mateřská škola pro děti od 3 do 6 – 7 let

Dohled nad dětmi je zajištěn v mateřské škole Ladova v době od 6:00 do 16:00 hod,

vyzvednutí dítěte je možné v době od 12:30-12:45 14:30 do 16:00 hod.

Základní škola pro děti od 6 do 10 let

Dohled bude probíhat od 8:00 do 16:00 hod dle výběru ZZ v budově základní školy.

  • 08:00 – 12:00 hod, příjem dětí do 8:30 hod
  • 12:00 – 16:00 hod, příjem dětí do 12:30 hod
  • 08:00 – 16:00 hod, příjem dětí do 8:30 hod

V oddělení bude maximálně 15 dětí.

Děti si s sebou vezmou přezůvky, volnočasové oblečení, pití a svačinu přiměřeně k délce pobytu, papírové kapesníky, psací potřeby (vybavený penál) a event. osobní hračku.

Škola zajišťuje oběd v budově školy v době od 11:30 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí je možné v časovém rozmezí od 12:00 – 13:00 hod a od 15:00 do 16:00 hod

Bezpečnostní opatření:

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota.

Všichni děti si hned při vstupu do školy umyjí ruce mýdlem.

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.

V případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy.

Škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků.

Základní škola nemá bezbariérový přístup.

Mateřská škola je bezbariérově vybavena.

Zakazujeme:

Přivézt dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa nebo že dítě a osoby blízké, přišli do styku s nakaženou osobou nebo vykazují příznaky respiračních onemocnění.

Níže přikládáme všechny potřebné informace a tiskopisy, které je potřeba vyplnit:

Informace pro zamestnane zakonne zastupce z ORP

Poverena osoba k vyzvednuti ditete – web

Bezinfekcnost – web

Žádost+o+zajištění+dohledu+nad+dítětem+ORP