Lampiónový průvod v MŠ Lom – 20. 11. 2019

     Ve středu 20. listopadu 2019 se v naší Mateřské škole Lom konal již tradiční lampiónový průvod. Zatímco v minulých letech jsme krásným rozsvíceným průvodem, který vždy projde od Městského úřadu v Lomu přes ulici Osecká a zpět ulicí Husova do mateřské školy, oslavili svátek svatého Martina, letos jsme ho pojali ještě tak trochu halloweensky. Děti s rodiči si totiž během podzimních dnů vyřezali krásné dýně, které přinesli do školky, abychom si společně vyzdobili dvůr naší zahrady. Děti samy si poté tyto krásné strašidelné výtvory ve školce vyhodnotily vhozením kamínků k té, která se jim nejvíce líbí a během našeho lampiónového odpoledne jsme pak slavnostně vyhlásili tři vítěze. Diplom, halloweenskou medaili a drobnou odměnu pak dostaly všechny děti, protože všechny dýně do jedné byly krásné a originální. Děti své rodiče potěšily krátkým muzikálním představením a společně jsme pak středeční podvečer završili příjemným neformálním hovorem u teplého čaje.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili nejen do lampiónového průvodu, ale také do společného vyrábění. Pomáháte nám tak propojovat spolupráci školky a rodiny a aktivně se spolupodílet na všem, o co v mateřské škole usilujeme. Děkujeme.

Jitka Strýhalová