Výsledky zápisu do Mateřské školy Lom, Husova 198 pro rok 2019 -2020

Základní škola a Mateřská škola Lom

Vrchlického 372, Lom 435 11

Mobil 734 808 433 Telefon 476 744 305

zs.lom@seznam.cz

www.zsmslom.cz

 

 

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Lom, Husova 198

na školní rok 2019/2020

01 – přijat/a

02 – přijat/a

03 – přijat/a

04 – přijat/a

05 – přijat/a

06 – přijat/a

07 – přijat/a

08 – přijat/a

09 – přijat/a

10 – přijat/a

11 – přijat/a

12 – přijat/a

13 – přijat/a

14 – přijat/a

15 – nepřijat/a

16 – nepřijat/a

17 – přijat/a

18 – přijat/a

19 – přijat/a

 

DŮLEŽITÉ!

Žádáme zákonné zástupce PŘIJATÝCH i NEPŘIJATÝCH dětí, aby si v mateřské škole neprodleně vyzvedli a podepsali ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ a další důležitou dokumentaci potřebnou pro matriku MŠ.

 

BEZ VYZVEDNUTÍ A PODEPSÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A DALŠÍ DOKUMENTACE NENÍ VÝSLEDEK ZÁPISU PLATNÝ.

 

 

 

 

V Lomu, dne 12. 6. 2019

 

 

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc

Statutární zástupce vykonávající činnost ředitele školy