Akce na měsíc Květen

                            AKCE MŠ  LOUČNÁ

KVĚTEN  2019

Plavecký výcvik dle předaných rozpisů a informací na nástěnce MŠ

  1. 5., 9. 5., 23. 5., 30. 5.

                        

Cíl: získat plavecké dovednosti

 

Zápis do naší mateřské školky

  1. 5. a 14. 5. od 9 do 15.30 hod.

viiz Informační leták

Květinový den

  1. 5. od 15.30 hod – odpolední akce s rodiči

                         – prosíme rodiče o zapojení se do zlepšování prostředí naší MŠ

– přineste květiny vhodné převážně do truhlíků a společně

je s dětmi zasaďme

opékání buřtíků – ( každý z vlastních zdrojů)

 

Cíl: zlepšování životního prostředí,

péče o rostliny,

spolupráce rodiny se školou

 

  1. 5. Divadlo Na klice a představení: Co se nese v lese? 

Cíl: Podpora a rozvoj kulturních a estetických dovedností, prožitek radosti z kulturního zážitku.

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.