Plán akcí MŠ Lom na měsíc květen 2019

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

KVĚTEN 2019

Mateřská škola Lom

 

2., 9., 23., 30. 5. dopoledne: PLAVÁNÍ S DRÁČKY

 

Děti ze třídy Dráčků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní posledních čtyř lekcí plaveckého kurzu. Dne 30. 5. proběhne poslední 9. lekce od 9.30 – 10.30 hod., které se mohou zúčastnit také rodiče dětí (plavecký výcvik mohou rodiče sledovat z terasy plaveckého bazénu v Litvínově).

CÍL: Osvojení plaveckých dovedností a návyků, plavecké kompetence.

 

6.– 10. 5.: KVĚTINOVÝ TÝDEN

Během tohoto týdne prosíme rodiče dětí o donesení květin, které osázíme do našich květníků, truhlíků, záhonků. Uvítáme opět květiny koniferového typu, (zákrsky smrčků, cypřišů, jalovců…), ale i různé druhy okrasných květin, jednoletek, trvalek, nebo hlínu či hnojivo. Rodiče se mohou i vzájemně domluvit na společném zakoupení rostlin ve skupinkách. Děkujeme!

CÍL: Podpora spolupráce kolektivu, spolupráce školy a rodiny, zvelebení prostředí MŠ, radost ze zahradničení.

 

13. – 14. 5. od 9,00 – 15,30 hod.: ZÁPIS DO MŠ LOM

Během obou dnů bude v kanceláři naší MŠ probíhat zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2019/20. K zápisu je potřeba s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

13. 5. odpoledne 15.00 hod.: SETKÁNÍ UČITELEK MŠ S MAMINKAMI A DĚTMI V MŠ KE DNI MATEK

V MŠ toto odpoledne věnujeme ženám, které v životech našich dětí mají nejvýznamnější místo. Srdečně zveme všechny MAMINKY našich dětí k odpolednímu setkání učitelek, maminek a dětí k společnému posezení u kávy a občerstvení. Maminky během společného posezení pomohou svým dětem s výrobou přáníček.

CÍL: Úcta k mamince (rodičům/opatrovníkům), společně strávený čas maminek s dětmi a paní učitelkami, radost z rukodělného tvoření, prostor k neformálnímu rozhovoru, prohloubení vzájemných vztahů, spolupráce s rodiči. KÁVA A MATERIÁL PRO TVOŘENÍ ZAJIŠTĚNY, DROBNÉ OBČERSTVENÍ OD MAMINEK VÍTÁNO ?

 

15. 5. dopoledne: DEN RODIN

Dnešní dopoledne věnujeme tématu rodiny a jejího významu v životě dítěte. Tentokrát na téma: „Kam bych jel se svými nejbližšími nejraději na dovolenou“ – budeme povídat a malovat.

CÍL: Učit se rozumět rodinným vazbám a příbuzenským vztahům, povíme si, proč je rodina a čas strávený společně tolik důležitý a krásný.

 

20. 5. dopoledne: OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU DO DOMOVA PRO SENIORY V LOMU

Se všemi dětmi z naší MŠ v Lomu se společně vypravíme do domova pro seniory v Lomu, abychom jim oficiálně předali mobilní telefon zn. Samsung Galaxy J5, který jsme díky naší společné snaze získali za účelem charitativního darování pro kohokoliv z potřebných za 100 nasbíraných starých mobilních telefonů (akce „Mobiložrout“) od firmy ASEKOL, a. s.

CÍL: Prožitek dobročinnosti, radosti z nezištného darování.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.