Plán akcí na měsíc duben 2019

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

DUBEN 2019

Mateřská škola Lom

 

PO 1. 4. dop. 9,30 hod. DIVADLO NA KLICE – pohádka „Co se nese v lese“ 50 Kč

Děti v MŠ během dopoledne navštíví známé teplické divadlo „Na klice“. Účinkují manželé Jitka a Robert Soorovi, kteří vystoupí v krásné a poučné pohádce „Co se nese v lese“.

CÍL: Rozvoj estetických a kulturních kompetencí, radost z divadelního prožitku.

 

ÚT 2. 4. dop. 10,30 hod. HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI – „Karneval zvířat“ 50 Kč

Hudební pořad pro děti předškolního věku povede zkušená pedagožka a absolventka konzervatoře paní Dagmar Čemusová, pořad je metodicky vhodný i pro nejmenší děti. Děti prožijí dopoledne ve společnosti hudby, zazpívají si známé písničky s doprovodnými intonačními, dechovými, deklamačními a rytmickými cvičeními, tato cvičení doplní také sekundární poslech ukázek vážné hudby. Během pořadu se vystřídá část aktivní – společné muzicírování, s odpočinkovou částí – pohádka realizovaná plošnými loutkami a podpořená klasickou hudbou.

CÍL: Rozvoj hudebních kompetencí, citu, rytmiky, estetického cítění a vnímání.

 

 

ČT 4. 4. a PÁ 5. 4. ZÁPIS DO ZŠ LOM

V tyto dny se všechny děti, které od září nastoupí povinnou školní docházku na ZŠ v Lomu, zúčastní zápisu v ZŠ Lom. Všechny informace o zápisu do ZŠ naleznete na webových stránkách školy, informačních nástěnkách v ZŠ, MŠ i ve veřejných vývěskách města Lom.

   

ČT 4. 4.; 11. 4.; 25. 4. dop. PLAVÁNÍ S DRÁČKY

Děti ze třídy Dráčků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní 3., 4. a 5. lekce plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na webových stránkách MŠ Lom a na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

CÍL: Osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

 

9. 4. dopoledne: STEZKA TŘÍDĚNÍ ODPADU V RÁMCI AKCE „UKLIĎME ČESKO“

Všechny děti z MŠ v Lomu se v úterý 9. 4. zúčastní naučné přírodovědné vycházky do nejbližšího okolí MŠ Lom, abychom se v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko, Ukliďme svět“, do které se v sobotu 6. dubna zapojí i město Lom, společně podíleli na zvelebení a úklidu našeho města a nejbližšího okolí. Děti se budou při vycházce učit rozpoznávat odpad, který do přírody nepatří a správně určovat jeho roztřídění. Odpad budou hledat a poznávat děti, sbírat ho budou výhradně učitelky MŠ s použitím ochranných pomůcek.

CÍL: Aktivně se podílet na zvelebení prostředí našeho města, zúčastnit se v rámci možných kompetencí MŠ prospěšné a dobročinné celorepublikové akce, učit se správně třídit odpad.

 

15. 4., 15,30 hod. ODPOLEDNÍ AKCE PRO RODIČE S DĚTMI: VELIKONOCE SE ZAJÍCEM UŠÁKEM

V pondělí 15. 4. zveme všechny rodiče a jejich děti na zahradu naší MŠ Lom, kde společně s dětmi přivítáme Velikonoce. S pomocí šikovných a vyškolených animátorů s bohatou praxí ze společnosti „Fun aktivity“ (Jiří Počta) si připomeneme tradici Velikonoc hravou formou. Děti si vyzkouší soutěžní disciplíny, které tradice odráží, ale také tance a hádanky. Nebude chybět ani velikonoční zajíček v podobě maskota zajíce „Ušáka“, který si s dětmi zasoutěží a třeba i vyfotí na památku. Na konci programu čeká každé dítě odměna. Zábavný program v celkové hodnotě 4. 700,- bude v plné výši hrazen z výtěžku vánočního jarmarku.

CÍL: Zábava, spolupráce školy a rodiny, připomenutí tradice Velikonoc.

 

 15. – 29. 4. dopoledne VELIKONOČNÍ PAŠIJOVÝ TÝDEN S TRADICEMI – ČIPERKY

15. 4. – MODRÉ PONDĚLÍ – děti přijdou v modrém, v tento den se ve všech chalupách uklízelo a bílilo, pro nás ve školce je to nejen výzva…

16. 4. – ŠEDIVÉ ÚTERÝ – děti přijdou v šedivém – vymeteme pavučiny formou hry, vyzkoušíme, z jakých barev se dá namíchat šedivá barva

17. 4. – ŠKAREDÁ STŘEDA – děti přijdou s úsměvem ? Vysvětlíme si význam slova „škareda“, zahrajeme si „ksichtíkovou hru“

18. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK – děti přijdou v zeleném, ve školce sníme něco „zeleného“ a zahrajeme si „zelenou honičku“

CÍL: Seznamování s tradicemi a lidovými zvyky celého velikonočního týdne a jejich prožívání

 

16. 4. odpoledne, 15.30 hod.: VELIKONOČNÍ JARMARK V ZŠ LOM

Jako již tradičně se v tento den uskuteční jarmark v ZŠ Lom, který mohou rodiče s dětmi navštívit, připomenout si tradici nadcházejících Velikonoc a zakoupit si krásné výrobky. Nákupem výrobků podpoříte činnost ZŠ a MŠ Lom. PROSÍME VŠECHNY RODIČE A JEJICH DĚTI O SPOLUÚČAST PŘI TVOŘENÍ VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ. NOSIT JE MŮŽETE KDYKOLIV K NÁM DO MŠ LOM. DĚKUJEME!

CÍL: Spolupráce školy a rodiny, rozvoj a podpora dovedností a zručnosti, veselé vyrábění a prožitek jarmarku.

 

29. 4. dopoledne: MEZINÁRODNÍ DEN TANCE – ČIPERKY

S Čiperkami dnes oslavíme tento den tancem – vyzkoušíme si různé styly a způsoby tance.

CÍL: Prohlubování vztahu k hudbě ve spojení s tancem a pohybem

 

30. 4. dopoledne: TRADICE ČARODĚJNIC

V tento den si v MŠ připomeneme tradici čarodějnic jako pradávný zvyk definitivního rozloučení se zimou.

CÍL: Prožívání tradic, rozloučení se zimou.