Ukliďme Česko

Naše škola se připojila v rámci města Lomu k dalším 3357 zaregistrovaným místům a účastnila se akce Ukliďme Česko. Jedna část žáků se do akce zapojila již ve středu v rámci družiny a školního klubu. Druhá vyrazila uklízet okolí školního hřiště v hlavním úklidovém dni, tedy v sobotu 6. dubna. Počasí nám přálo a všichni jsme měli dobrý pocit z odvedené práce, která naše město udělala zase o něco hezčím. Všem zapojeným žákům i zaměstnancům školy děkujeme za účast. Současně děkujeme vedení města za příkladnou organizaci akce. A těšíme se na příští rok, i když doufáme, že odpadků v našem okolí bude ubývat.

 

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc